Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Asociace mezi laboratorními markery a ischemickou chorobou srdeční

Laboratorní výsledky nemusí mít často vůbec žádnou souvislost s klinickým obrazem pacienta. Proto je třeba pacienta posuzovat komplexně, a to jak na základě fyzikálního vyšetření, tak i laboratorních výsledků. A právě asociace mezi laboratorními výsledky a klinickou přítomností ischemické choroby srdeční hodnotili ve své studii brněnští lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Česká kardiologická studie

Do své studie, publikované v českém odborném periodiku Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia, zapojili lékaři celkem 1 254 pacientů se suspektní nebo již diagnostikovanou ischemickou chorobou srdeční. U všech byly ráno nalačno odebrány vzorky krve a hodnoceny parametry jako počet leukocytů, CRP, fibrinogen, kyselina močová, kreatinin a lipidové spektrum. Ze studie však muselo být 133 pacientů vyloučeno, a to z důvodu buď neúplných lékařských záznamů, nebo naprosto nepřijatelných laboratorních hodnot.

Pacienti byli rozděleni celkem do čtyř skupin – kontrolní skupina, skupina s akutní a chronickou ischemickou chorobou srdeční a skupina s nevýznamnou aterosklerózou. K hodnocení lékaři použili Bonferroniho nerovnost, post hoc test pro kontinuální proměnné a chi-kvadrát test pro kategoriální proměnné. Výsledky byly velice zajímavé.

Jak souvisí laboratorní výsledky s ICHS?

Metoda lineární logistické regrese ukázala, že pacienti trpící jak akutní, tak i chronickou formou ICHS mívají zvýšené hodnoty jak leukocytů a CRP, tak i fibrinogenu, kyseliny močové, kreatininu, HDL cholesterolu, triglyceridů a glukózy. U skupiny s nevýznamnou aterosklerózou se pak jako rizikový faktor ukázala pouze hladina fibrinogenu, kreatininu, HDL cholesterolu a glukózy, ostatní parametry se ukázaly jako bezvýznamné.

(kam)

Zdroj: Kincl V. et al.: Association between laboratory markers and presence of coronary artery disease. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010; 154 (3): 227–233.