Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vliv léčby betablokátory před cévní operací na pooperační průběh

Studie holandsko-amerického vědeckého týmu hodnotila, jaký vliv má načasování začátku léčby betablokátory (BB) na prognózu pacientů po cévní operaci. Podle doporučení je vhodné zahájit léčbu v rozmezí dnů až týdnů před operací. Otázkou bylo, zda délka podávání před operací ovlivní morbiditu a mortalitu pacientů.

Studie se zúčastnilo 940 pacientů, kteří podstoupili otevřený nebo katetrizační zákrok na tepnách dolních končetin, karotidách nebo na abdominální aortě s aneurysmatem. Do studie nebyli zařazeni pacienti operovaní akutně a osoby s tepovou frekvencí pod 50/min. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin podle délky podávání BB před operací: první skupině byly BB podávány do 1 týdne před operací, druhé skupině v rozmezí 1-4 týdnů a třetí skupině déle než 4 týdny před plánovanou operací. Kromě první skupiny bylo po týdnu dávkování BB upraveno tak, aby se pohybovala tepová frekvence v rozmezí 60-70/min. Studie hodnotila četnost kardiovaskulárních příhod (ischemie nebo infarkt myokardu, mozková příhoda, smrt) do 30 dní po operaci a dlouhodobou mortalitu.

Během 30 dnů po operaci prodělalo kardiovaskulární příhodu 162 pacientů. U 150 pacientů (16 %) byla zachycena vyšší hladina troponinu T. U 114 z nich (76 %) byla příčinou ischemie myokardu a u 36 (24 %) infarkt myokardu.

Po rozdělení do skupin byla četnost příhod následující: 27 % v první skupině (42 ze 158), ve 2. a 3. skupině to bylo dohromady 15 % (120 ze 728). Mnohorozměrná analýza ukázala, že při podávání BB v rozmezí 1-4 týdny a déle než 4 týdny před operací je relativní riziko (RR) 0,48 resp. 0,46 oproti podávání do 1 týdne.

Během dlouhodobého sledování zemřelo 142 pacientů (15 %). Největší rozdíl v přežívání byl 4 roky po operaci, kdy přežívalo asi 60 % pacientů, kteří užívali BB do 1 týdne před operací, zatímco z dalších dvou skupin přežívalo asi 80 % pacientů. Déle po operaci již rozdíly nebyly tak výrazné. Mnohorozměrná analýza prokázala snížení dlouhodobé mortality o polovinu (RR 0,50 a 0,52) u podávání v intervalu 1-4 týdny a déle než 4 týdny oproti podávání do 1 týdne před operací.

Betablokátory brání tachykardii, zvýšené kontraktilitě, a tím pádem zvýšené spotřebě kyslíku během operačního výkonu, čímž snižují riziko perioperačních komplikací. Dlouhodobě snižují mechanickou zátěž koronárních aterosklerotických plátů a zřejmě je i stabilizují. Zahájení podávání BB dříve než týden před operací a správné nastavení tepové frekvence se podle této studie ukázalo jako velmi přínosné.

(uli)

Zdroj: Flu WJ, van Kuijk JP, Chonchol M, Winkel TA, Verhagen HJ, Bax JJ, Poldermans D. Timing of pre-operative Beta-blocker treatment in vascular surgery patients influence on post-operative outcome. J Am Coll Cardiol 2010;56(23):1922-1929. doi:10.1016/j.jacc.2010.05.056