Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Operační přístup pro náhradu mitrální chlopně – pravostranný svislý infraaxilární řez

Kardiochirurgická operace pro náhradu mitrální chlopně zanechává relativně dlouhou jizvu na hrudníku. Důležitým aspektem se proto v dnešní době stává kosmetický efekt zákroku.

Když jde o hrudník, estetika hraje roli

Výsledky chlopenních operací se za poslední roky dramaticky zlepšily. Zvýšená pozornost se proto začíná věnovat kosmetickému efektu těchto zákroků. Pro chirurgii mitrální chlopně se vymýšlejí stále nové alternativy ke standardní sternotomii ve střední čáře. Jednou z nich je i pravostranný infraaxilární řez ve svislé rovině, který představuje minimálně invazivní a co nejvíce estetický přístup k náhradě mitrální chlopně.

Pravostranný svislý infraaxilární řez

Tento řez se používá pro operaci defektu síňového, síňo-komorového nebo komorového septa. Ukázal se být bezpečnou a kosmeticky příznivou alternativou klasického řezu ve střední čáře. Studie zabývající se tímto operačním přístupem pojednává o 256 pacientech během 6 let. Z toho byla implantována v 63 % případů mechanická náhrada chlopně, ve 37 % případů pak biologická chlopenní náhrada.

Vyskytlo se jen minimum komplikací

Během celé doby studie bylo při tomto přístupu zaznamenáno jen minimum komplikací. Došlo k jednomu úmrtí z důvodu multiorgánového selhání, dále byla zaznamenána jedna reoperace pro krvácení a jeden případ infekce v ráně. V žádném z 256 případů nebylo nutné konvertovat operaci na klasický přístup sternotomií ve střední čáře. Průměrná doba sledování pacientů byla tři a půl roku. Během celého sledování nedošlo již k žádnému úmrtí, neprokázal se ani žádný paravalvulární leak, chlopenní náhrada tedy fungovala standardně.

„Pohlednější“ alternativa ke sternotomii

Závěrem studie shrnuje, že infraaxilární řez vpravo je vhodným operačním přístupem pro náhradu mitrální chlopně a má příznivý kosmetický efekt a klinický výsledek. Jedná se tedy o rovnocennou alternativu k mediální sternotomii s tím, že jizva není umístěna v dekoltu, ale může být lépe skryta pod oblečením.

(ercp)

Zdroj: J Cardiothorac Surg. 2010 Nov 7; 5: 104.