Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Optimální použití krevní transfuze po kardiochirurgické operaci

Perioperační podání transfuze erymasy je běžným způsobem řešení anemie, která zvyšuje morbiditu i mortalitu po kardiochirurgických operacích. Důkazy týkající se optimálního podávání transfuzí u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon jsou ovšem stále nedostatečné.

Od ledna 2009 do ledna 2010 probíhala v univerzitní nemocnici v Sao Paulu prospektivní randomizovaná a kontrolovaná studie, která měla za cíl určit, zda je restriktivní strategie při podávání krevních derivátů u pacientů podstupujících elektivní kardiochirurgický výkon stejně bezpečná jako strategie liberální.

Studie se účastnilo 502 dospělých pacientů, u kterých byla indikována kardiochirurgická operace s použitím mimotělního oběhu. Ti byli následně randomizováni do dvou skupin. Ve skupině s restriktivní strategií bylo dosaženo hematokritu ≥ 24 %, zatímco v případě strategie liberální byl cílový hematokrit ≥ 30 %.

Autoři hodnotili jak kompletní mortalitu v prvních 30 dnech po operaci, tak i některé závažné komplikace, které se objevily v průběhu hospitalizace (kardiogenní šok, ARDS, akutní renální insuficience). Ve skupině s liberální strategií byla průměrná hodnota dosaženého hemoglobinu 105 g/l, zatímco v „restriktivní“ skupině to bylo pouze 91 g/l. Počet úmrtí a závažných komplikací byl v obou skupinách podobný (rozdíl mezi skupinami 1 %). Bez ohledu na transfuzní strategii byl počet podaných transfuzních jednotek nezávislým rizikovým faktorem pro výskyt klinických komplikací nebo smrti v průběhu dalších 30 dnů.

Tato zjištění naznačují, že používání restriktivní perioperační transfuzní strategie oproti liberálnímu podávání krevních produktů při kardiochirurgické operaci s použitím mimotělního oběhu nevede k vyššímu výskytu závažných komplikací či úmrtí v průběhu prvních 30 pooperačních dnů.

(zep)

Zdroj: JAMA 2010;304(14):1559-1567.