Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vliv kouření na klinický stav čínských kuřáků hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu

O kouření je známo, že patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory aterosklerózy, akutního infarktu myokardu a náhlé srdeční smrti. Podle průřezové studie, která proběhla v letech 2000-2001 v Číně, patří prevalence kouření mezi čínskými muži se svými 60,2 % k nejvyšším na světě.

Jak si vedou kuřáci ...

Do studie, kterou publikovali čínští lékaři v odborném medicínském periodiku Chinese medical journal, se zapojilo celkem 890 mužů starších 18 let. Ti byli v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2009 přijati k hospitalizaci do Čínské lidové nemocnice v provincii Shanxi s podezřením na akutní infarkt myokardu. Všichni pacienti byli rozděleni na kuřáky a nekuřáky, u všech pak bylo provedeno kardiologické vyšetření a hodnocen jak klinický průběh hospitalizace, tak i úmrtnost. K hodnocení byl použit buď chí-kvadrát test pro diskrétní proměnné nebo analýza rozptylu pro kontinuální proměnné. Výsledky byly velmi zajímavé.

...oproti nekuřákům

Kuřáci tvořili celkem 2/3 z celkového počtu hospitalizovaných pacientů, a dokonce byli v průměru hospitalizováni i v daleko nižším věku. Zatímco u kuřáků byl průměrný věk hospitalizace 56,61 ± 11,44 roku, u nekuřáků to bylo v průměru o sedm let více (63,61 ± 11,62 roku). Stejně tak i klinický průběh byl u kuřáků daleko závažnější. Překvapivým zjištěním však byl fakt, že nemocniční mortalita byla vyšší u nekuřáků než u kuřáků, a to o více než 4 %.V nemocnici totiž zemřelo 6,2 % hospitalizovaných kuřáků oproti 10,8 % hospitalizovaných nekuřáků.

Kouření zdraví škodí!

Jak ze studie čínských lékařů vyplynulo, kuřáci mají dvakrát vyšší riziko vzniku akutního infarktu myokardu než nekuřáci, nehledě na to, že infarkt se u nich objevuje v průměru o sedm let dříve. Paradoxně však mají kuřáci oproti nekuřákům nepatrně vyšší naději na přežití.

(kam)

Zdroj: Zhang H, et al. Effect of cigarette smoking on clinical outcomes of hospitalized Chinese male smokers with acute myocardial infarction. Chin Med J (Engl) 2010(Oct);123(20):2807-2811.