Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Rasové rozdíly v dlouhodobém přežití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

Kardiovaskulární choroby jsou ve Spojených státech hlavní příčinou úmrtí mezi černochy i bělochy a každý rok způsobí smrt více než 900 000 lidem. Pokrok v léčbě i prevenci sice úmrtnost snižuje, nicméně nedávná studie ukazuje, že černoši nemusí mít z těchto opatření stejný prospěch jako běloši.

Studie z univerzitní kliniky v Durhamu, USA, se účastnilo 22 618 pacientů (z toho 3 314 černochů), kterým byl při srdeční katetrizaci zjištěn závažný nález. Studie probíhala od ledna 1986 do června 2006. Autoři srovnávali dlouhodobé přežívání pacienta, rasu, pohlaví a hlavní charakteristiky spojené s dlouhodobým přežitím.

Ischemická choroba srdeční se u černochů objevovala v nižším věku, častěji postižené byly ženy a pacienti měli nižší střední příjem domácnosti. Častěji také trpěli rizikovými faktory jako hypertenze, diabetes mellitus a srdeční selhání.

Při patnáctiletém sledování se ukázalo, že nejnižší přežívání bylo zaznamenáno u černošských žen, nejvyšší u bílých mužů (41,5 % oproti 45,8 %, P < 0,0001). Černochům byla také méně často poskytnuta iniciální péče v podobě katetrizačních revaskularizačních metod (P < 0,0001). Po úpravě vstupních klinických a demografických dat a selekci iniciální terapie se stala černošská rasa nezávislým prediktorem kratšího přežití při ICHS (hazard ratio 2,54, 95% CI 1,60–4,04, P < 0,0001).

Výsledky studie celkem jasně ukazují, že černoši měli ve srovnání s bělochy nižší podíl dlouhodobého přežívání. Tento rozdíl může být částečně, nikoli však úplně vysvětlen rozdíly v přítomnosti kardiovaskulárních rizikových faktorů a revaskularizace po 30 dnech od katetrizace.

(zep) Zdroj: Thomas K. L., Honeycutt E., Shaw L. K., Peterson E. D.: Racial differences in long-term survival among patients with coronary artery disease. Am Heart J. 2010; 160 (4): 744–751.