Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 201. - 210.

[ 21 ]  22  23  24 

Hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie u pacientky s revmatoidní artritidou – kazuistika
Řečtí lékaři popsali případ šedesátileté pacientky trpící revmatoidní artritidou, která byla hospitalizovaná s dušností, polyartralgií a horečkou. Později u ní byla diagnostikována hypertrofická...

Lupusová myokarditida prezentující se jako akutní srdeční selhání – kazuistika
Systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění, které postihuje celou škálu orgánů. Velmi vzácně postihuje i srdeční sval, kde může vyvolat příznaky podobné akutnímu srdečnímu selhání....

Akutní coxsackiová myokarditida maskovaná jako subendokardiální ischemie: kazuistika
Virová myokarditida může mít různé klinické manifestace. Někdy může být maskovaná jako akutní myokardiální infarkt nebo ischemie. Vědci z athénské univerzity popsali případ mladého muže, který byl...

Mortalita pacientů s rupturou aneuryzmatu břišní aorty
Cílem popisovaného výzkumu bylo validizovat Glasgow Aneurysm Score (GAS) u pacientů s rupturou aneuryzmatu břišní aorty (AAA) léčených endovaskulárně nebo otevřenou cestou a aktualizovat GAS tak, aby...

Dopad chlopenní chirurgie na mortalitu nemocných s endokarditidou
Úloha, jakou hrají operace srdečních chlopní v etiologii levostranné infekční endokarditidy, nebyla zatím v žádných randomizovaných kontrolovaných testech určena. Proto vědci z Mayo Clinic studovali...

Syndrom zlomeného srdce: tako-tsubo kardiomyopatie
Tako-tsubo neboli stresová kardiomyopatie, někdy známá také jako apikální balonkový syndrom, je velmi vzácná reverzibilní kardiomyopatie. V květnu 2009 popsali italští lékaři jeden případ tohoto...

První perkutánní transfemorální implantace aortální chlopně v Asii
Zlatým standardem léčby aortální stenózy, nejčastější degenerativní chlopenní vady, je v současné době chirurgická náhrada aortální chlopně. Tato metoda vede k ustoupení symptomů a prodloužení života...

Iatrogenně způsobená léze ramus circumflexus v chirurgii mitrální chlopně
Komplikací chirurgických výkonů na mitrální chlopni mohou být iatrogenně způsobené ischemické léze. Jedním z kauzálních mechanismů vzniku může být přímé poranění nebo pohmoždění ramus circumflexus...

Srovnání PCI a CABG při těžkém postižení koronárních tepen
Ačkoli perkutánní koronární intervence (PCI) je široce a stále více využívána v léčbě těžkého postižení koronárních tepen, historicky je hlavní operační metodou provedení aortokoronárního by-passu...

Nanočástice hudbou budoucnosti v léčbě kardiovaskulárních nemocí
Nanotechnologie začíná pozvolna pronikat i do medicíny, kde se předpovídá její široké uplatnění. Vědci a inženýři, především z Kalifornské univerzity, vyvinuli nanočástici, která atakuje...