Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

První perkutánní transfemorální implantace aortální chlopně v Asii

Zlatým standardem léčby aortální stenózy, nejčastější degenerativní chlopenní vady, je v současné době chirurgická náhrada aortální chlopně. Tato metoda vede k ustoupení symptomů a prodloužení života pacienta. Nicméně řada nemocných není k takovéto léčbě indikována z důvodů vysokého operačního rizika. První perkutánní implantaci aortální chlopně provedli roku 2002 Cribier a spol. a od té doby se využití této metody rychle rozšířilo, a to především v Evropě a Severní Americe. V květnu letošního roku byla v časopise Singapore Medical Journal popsána první katetrová perkutánní implantace aortální chlopně transfemorální cestou v Asii.

Metoda byla využita u muže 77 let starého s výraznými a zhoršujícími se symptomy aortální stenózy (progrese NYHA II-III během 6 měsíců). Pacient prodělal před 15 lety koronární by-pass, o 10 let později perkutánní koronární intervenci (stenting) na levé přední sestupné arterii (LAD) a ramus intermedius. Dále trpí hypertenzí, dyslipidemií a je to bývalý kuřák. Vyšetření odhalilo velikost průtočné plochy chlopně 0,6 cm2, střední transvalvulární tlakový gradient 57 mmHg, lehkou mitrální regurgitaci a ejekční frakci levé komory o hodnotě 40 %. Podle EURO-score bylo riziko operační mortality odhadnuto na 17 %. Protože ale CT ukázalo přítomnost adhezí po předchozím chirurgickém výkonu, byla pacientovi z důvodů vysokého operačního rizika nabídnuta perkutánní implantace aortální chlopně.

Zákrok byl proveden v celkové anestezii. Chlopeň byla zavedena standardní retrográdní transfemorální cestou. Lékaři použili systém chlopně Edwards Sapien (Edwards Life Sciences, Inc, CA, USA). V daném systému je chlopeň (v tomto případě velikosti 23 mm) fixována na balonkem expandibilní stent. Optimální pozice náhrady byla ověřena transezofageální echokardiografií a fluoroskopicky.

Výsledky vyšetření po 30 dnech po zákroku:

  • NYHA I,
  • ejekční frakce levé komory 46 %,
  • střední transvalvulární tlakový gradient aortální chlopně 20 mmHg,
  • nevýznamný aortální paravalvulární leak (netěsnost),
  • lehká mitrální insuficience.

První perkutánní transfemorální implantaci aortální chlopně v Asii lze považovat za úspěšnou – hemodynamické parametry i klinický stav pacienta byly po 30 dnech od zákroku uspokojující.

(veri)

Zdroj: Chiam P. T. L., Koh T. H., Chao V. T. T., Lee C. Y., See Tho V. Y., Tan S. Y., Lim S. T., Hwang N. C., Sin Y. K., Chua Y. L.: Percutaneous transcatheter aortic valve replacement: first transfemoral implant in Asia, Singapore Med J 2009, 50 (5): 534