Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Syndrom zlomeného srdce: tako-tsubo kardiomyopatie

Tako-tsubo neboli stresová kardiomyopatie, někdy známá také jako apikální balonkový syndrom, je velmi vzácná reverzibilní kardiomyopatie. V květnu 2009 popsali italští lékaři jeden případ tohoto onemocnění v odborném časopise Canadian Medical Association Journal.

Kazuistika

Koronární angiografie neprokázala žádné poškození koronárních cév, pouze ventrikulogram levé komory ukázal systolickou dysfunkci apikálního a středního segmentu. Dva dny po započetí konzervativní farmakoterapie však již byla většina parametrů v normálu. Na základě tranzientní levostranné ventrikulární dysfunkce, EKG abnormalit a absence obstrukce koronárních tepen byla diagnostikována tako-tsubo kardiomyopatie.

Vzácné onemocnění

Tako-tsubo kardiomyopatie je velmi vzácná reverzibilní kardiomyopatie. Japonská slova tako a tsubo lze volně přeložit jako „past na chobotnice“. Porucha je charakterizována tranzientní levostrannou ventrikulární dysfunkcí, EKG abnormalitami a minimálním zvýšením myokardiálních enzymů ve zhruba 80 % případů. Nejčastěji se projevuje jako klasický akutní koronární syndrom, avšak bez uzávěru koronárních cév. Bývá však někdy spojena i s arytmiemi, například sinusovou bradykardií, AV blokem, síňovou fibrilací nebo komorovou tachykardií.

Mezi rizikové faktory patří zejména stres spojený s emocionálním otřesem – smrt milované osoby, rozchod atd. Proto bývá někdy tako-tsubo kardiomyopatie označována jako „syndrom zlomeného srdce“. Dalšími rizikovými faktory jsou akutní intrakraniální příhody (trauma, krvácení, CMP), otravy léky, operace nebo endo- či exogenní nadprodukce katecholaminů. Přesto se u zhruba jedné třetiny pacientů nepodaří určit příčinu onemocnění.

Prognóza onemocnění je obvykle velmi dobrá, zhruba u třetiny pacientů dojde ke spontánní úpravě levostranné komorové funkce cca do jednoho týdne. Průměrná doba potřebná k zotavení je potom dva až tři týdny.

Doporučená terapie u pacientů s přetrvávající dysfunkcí levé komory by pak měla zahrnovat ACE inhibitory, beta-blokátory a diuretika. Doporučeno je také pravidelné kontrolní EKG jednou za cca tři měsíce.

(kam)

Zdroj: Latib A. et al: Broken heart syndrome: tako-tsubo cardiomyopathy, CMAJ. 2009 May 12; 180 (10): 1033–4.