Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Akutní coxsackiová myokarditida maskovaná jako subendokardiální ischemie: kazuistika

Virová myokarditida může mít různé klinické manifestace. Někdy může být maskovaná jako akutní myokardiální infarkt nebo ischemie. Vědci z athénské univerzity popsali případ mladého muže, který byl přijat pro podezření na akutní srdeční selhání. Celou kazuistiku publikovali v odborném časopise Hellenic Journal of Cardiology.

Pacientem, přijatým z jiného zdravotnického zařízení, byl 34letý muž bez předchozí kardiologické anamnézy. Důvodem přijetí byla bolest na hrudi, dušnost a únava. Po odebrání anamnézy nic neukazovalo na zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, pacient ani dlouhodobě neužíval žádné léky. Pouze cca jeden týden před začátkem obtíží byl ošetřen u svého praktického lékaře s gastrointestinální infekcí doprovázenou horečkou a zvracením.

Během hospitalizace v předchozí nemocnici se u pacienta rozvinulo akutní renální selhání a ischemická hepatitida.

Laboratorní hodnoty a další vyšetření

Na to ukazovaly i laboratorní výsledky zvýšenou hladinou kreatininu, urey, hyperkalemií a zvýšením jaterních enzymů. Dále měl pacient zvýšenou hladinu laktátdehydrogenázy, kreatinkinázy a troponinu I, tedy markerů srdečního poškození.

EKG vyšetření při prvním příjmu ukázalo depresi ST segmentu v aVF svodu a stejnou depresi i v hrudních svodech V1 a V2. Bylo tedy vysloveno podezření na inferoposteriorní submurální ischemii, protože i na echokardiografickém vyšetření se ukázalo, že ejekční frakce levé komory je pouze kolem 30 %.

Po přeložení na kardiologické oddělení athénské univerzitní nemocnice byl na EKG zjištěn sinusový rytmus s negativními T-vlnami v inferolaterálních svodech. Echo ukázalo hypokinezi inferolaterálního segmentu srdce. Ta se ale později vyvinula ve ventrikulární tachykardii, která musela být odstraněna elektroverzí.

Pacient začal být léčen podáváním amiodaronu, metoprololu, ramiprilu, furosemidu a hořčíku. O čtyři dny později byla provedena katetrizace, která ukázala normální stav koronárních tepen bez vazospazmu.

Sérologie ukázala příčinu obtíží

Pacient byl tedy poslán na sérologické vyšetření. Všechny sérologické testy, jako protilátky svědčící pro CMV či adenovirovou infekci, případně pro onemocnění pojivové tkáně, byly v normálu. Přesto se ale pomocí metody ELISa podařilo prokázat coxsackiovou infekci typu B. Pacientovi byl tedy vysazen amiodaron, metoprolol a ramipril. O dva měsíce později byla přerušena i ostatní léčba. Měsíc po přijetí podstoupil pacient CMR vyšetření, které potvrdilo prodělaný subendokardiální zánět.

V klinické praxi je tedy třeba myslet i při vcelku jasném příznaku u pacienta, který nezapadá do schématu onemocnění, na jinou, méně obvyklou etologii.

(kam)

Zdroj: Chrysohoou C. et al.: Acute myocarditis from coxsackie infection, mimicking subendocardial ischaemia., Hellenic J Cardiol. 2009 Mar–Apr; 50 (2): 147–50.