Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dopad chlopenní chirurgie na mortalitu nemocných s endokarditidou

Úloha, jakou hrají operace srdečních chlopní v etiologii levostranné infekční endokarditidy, nebyla zatím v žádných randomizovaných kontrolovaných testech určena. Proto vědci z Mayo Clinic studovali spojení mezi valvulárními operacemi a povšechnou úmrtností po 6 měsících od zákroku u pacientů s endokarditidou.

Do studie bylo zahrnuto celkem 546 pacientů s levostrannou infekční endokarditidou. K zajištění objektivního výběru se použilo skóre tendence podstoupení operace, kterým se porovnali pacienti ze skupiny chirurgické a nechirurgické. Aby se vyloučilo zkreslení výsledků u přeživších (survival bias), srovnala se následující doba tak, aby každý pacient ve skupině neoperovaných žil minimálně tak dlouho, jako trvalo čekání na operaci v příslušné operované skupině. Chlopenní operace byly také stanoveny jako časově závislá kovarianta při hodnocení rizika pomocí Coxova regresního modelu.

Operaci chlopní podstoupilo celkem 23,6 % pacientů, a to do 30 dní od diagnózy. V neoperované skupině zemřelo 23,7 %, ve skupině operovaných to bylo 27,1 %. Celkem 18 z 35 zemřelých operovaných zemřelo do 7 dní po operaci.

Operace nepomáhá přežít

V podskupině 186 případů (93 párů operovaných a neoperovaných), které se porovnaly na základě hodnoty logitu jejich tendenčního skóre, dekády diagnózy a délky následného období, se neobjevila souvislost mezi operací a mortalitou. Ale v případě použití Coxova modelu byly zákroky na chlopních spojeny se zvýšenou šestiměsíční mortalitou s poměrem rizika 1,9 (95% interval 1,1–3,2). Také po vyloučení časné pooperační mortality operace nebyla spojena s vyšší pravděpodobností přežití (adjusted hazard ratio 0,92).

Výsledky studie ukazují, že operace chlopní u pacientů s levostrannou infekční endokarditidou není spojena s větším počtem přeživších a zároveň může souviset s vyšší šestiměsíční mortalitou. Kvůli nepoměru mezi výsledky této studie a jinými observačními studiemi by měly být provedeny dobře konstruované prospektivní studie, aby se dále stanovila úloha chlopenních operací u nemocných s endokarditidou.

(zep)

Zdroj: I. M. Tleyjeh, MD, MSc; H. M.K. Ghomrawi, MPH, PhD; The Impact of Valve Surgery on 6-Month Mortality in Left-Sided Infective Endocarditis Circulation 2007; 115: 1721–1728.