Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 81. - 90.

 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11 

Porovnání rizika transkatetrové a chirurgické implantace aortální chlopně u pacientů vysokého věku
Podle studie srovnávající transkatetrovou (TAVI) a chirurgickou (AVR) implantaci aortální chlopně mají oba postupy srovnatelnou mortalitu i riziko cévní mozkové příhody. Přínosem TAVI je kratší délka...

Přínos použití minimálního mimotělního oběhu při operaci srdce
Použití minimálního mimotělního oběhu (MECC) při operaci srdce snižuje mortalitu i morbiditu pacientů v porovnání s použitím konvenčního mimotělního oběhu (CECC). Řečtí autoři se v metaanalýze publ...

Vliv hypotermie při otevřené implantaci aortální chlopně na neurokognitivní funkce
Švýcarští kardiochirurgové neprokázali přínos mírné hypotermie (32 °C) pro neurokognitivní funkce u 60 pacientů, kteří podstoupili implantaci biologické náhrady aortální chlopně. V této prospektivn...

Rizikové faktory nepříznivých výsledků náhrady aortální chlopně při stenóze aorty
Retrospektivní analýza ukázala, že významnými a nezávislými rizikovými faktory pro nepříznivé výsledky náhrady aortální chlopně z důvodu stenózy aorty jsou v současné době vyšší třída NYHA, vyšší...

Měření změny indexu hmoty levé komory po implantaci aortální chlopně
Při porovnání měření indexu hmoty levé komory (LVMI) pomocí dvou různých zobrazovacích metod u pacientů po náhradě aortální chlopně došli autoři k závěru, že z důvodu nadhodnocení snížení LVMI při...

Pulzatilní versus nepulzatilní mimotělní oběh a riziko cévní mozkové příhody
Nedávno publikovaná studie ukázala, že pulzatilní mimotělní oběh při operaci srdce zvyšuje střižné napětí na stěně aorty, které může vést k uvolnění aterosklerotického plátu, a zvyšovat tak riziko...

Thienopyridiny v kardiochirurgii a jejich dopad na pooperační stav
Léčivé přípravky ze skupiny thienopyiridinů, například klopidogrel nebo tiklopidin, podávané před operací srdce mají výrazný vliv na výsledný stav pacienta. Z nedávno publikované systematické rešerše...

Minimalizace cévních komplikací při perkutánní náhradě aortální chlopně
Cévní komplikace jsou hlavní příčinou mortality a morbidity související s perkutánní náhradou aortální chlopně. Cílem kanadské studie bylo zhodnotit výskyt vaskulárních komplikací u pacientů s touto...

Nezávislé rizikové faktory nepříznivého výsledku operace vrozené vady srdce u dospělých
Dospělí pacienti s vrozenou srdeční vadou tvoří rozrůstající se část populace. Německým autorům se podařilo vytipovat rizikové faktory nepříznivých výsledků srdečních operací u těchto pacientů, které...

Střední tlak v plicnici po perkutánní mitrální valvuloplastice predikuje úspěšnost zákroku v dlouhodobém výhledu
Perkutánní mitrální valvuloplastika (PMV) je zavedenou a efektivní možností léčby mitrální stenózy. Klinické a echokardiografické výsledky, o které se opírá hodnocení úspěšnosti tohoto zákroku, však...