Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Rizikové faktory nepříznivých výsledků náhrady aortální chlopně při stenóze aorty

Retrospektivní analýza ukázala, že významnými a nezávislými rizikovými faktory pro nepříznivé výsledky náhrady aortální chlopně z důvodu stenózy aorty jsou v současné době vyšší třída NYHA, vyšší věk, dialýza a nízká ejekční frakce.

Cílem studie japonských kardiologů bylo posoudit prognostický význam potenciálních klinických rizikových faktorů na nepříznivé časné a střednědobé výsledky náhrady aortální chlopně u pacientů s aortální stenózou v současných podmínkách péče.

V retrospektivní analýze údajů od 209 po sobě následujících pacientů (průměrný věk 69 ± 9 let), kteří podstoupili náhradu aortální chlopně, hodnotili souvislost mezi vybranými klinickými parametry a perioperační mortalitou, výskytem pooperačních komplikací, prodlouženou hospitalizací po operaci, propuštěním do ústavní péče a střednědobou mortalitou.

Perioperační mortalita byla 3,8 % (v porovnání s predikovanou hodnotou 4,6 %) a pětileté přežití bylo 88,6 %. V multivariantní analýze byl zjištěn prediktivní význam následujících klinických parametrů před operací: třída NYHA jako prediktor perioperační (p = 0,03) i střednědobé mortality (p = 0,02), pooperačních komplikací (p = 0,002) a prodloužené hospitalizace, dialýza jako prediktor prodloužené hospitalizace (p = 0,04), vyšší věk (p = 0,03) a nízká ejekční frakce levé komory (p = 0,03) jako prediktory propuštění do ústavní péče a nízká ejekční frakce jako prediktor střednědobé mortality (p = 0,01).

Zjištěné rizikové faktory pro nepříznivé krátkodobé a střednědobé výsledky náhrady aortální chlopně u pacientů s aortální stenózou by mohly pomoci při identifikaci vysoce rizikových pacientů, u nichž je tato operace plánována.

(zza)

Zdroj: Kuwaki K., Amano A., Inaba H. et al. Predictors of Early and Mid-Term Results in Contemporary Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis. J Card Surg. 2012 Feb 14; doi: 10.1111/j.1540-8191.2011.01398.x. [Epub ahead of print]