Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Přínos použití minimálního mimotělního oběhu při operaci srdce

Použití minimálního mimotělního oběhu (MECC) při operaci srdce snižuje mortalitu i morbiditu pacientů v porovnání s použitím konvenčního mimotělního oběhu (CECC).

Řečtí autoři se v metaanalýze publikovaných studií pokusili odpovědět na dosud nejasnou otázku, zda použití MECC při operaci srdce může ovlivnit mortalitu a výskyt významných nežádoucích kardiovaskulárních příhod. Provedli systematický průzkum článků publikovaných v angličtině i v jiných jazycích v databázích Medline, Embase a Cochrane. Do metaanalýzy zahrnuli pouze randomizované kontrolované studie s minimálním počtem 40 pacientů v jedné skupině. Primárním sledovaným parametrem byla operační mortalita a závažné srdeční a cerebrovaskulární příhody zahrnující úmrtí před propuštěním z nemocnice, infarkt myokardu a neurologický deficit.

Zahrnuto bylo 24 studií, které porovnávaly MECC s CECC celkem u 2 770 pacientů. Při použití MECC byla zjištěna významně nižší mortalita (0,5 % vs. 1,7 %, p = 0,02), nižší riziko pooperačního výskytu infarktu myokardu (1,0 % vs. 3,8 %, p = 0,03) a neurologických příhod (2,3 % vs. 4,0 %, p = 0,08). Použití MECC bylo spojeno také s nižší systémovou zánětlivou odpovědí (dle elastázy polymorfonukleárních leukocytů), menším poklesem hematokritu po zákroku, nižší potřebou transfuze krevních buněk, nižší vrcholovou hladinou troponinu, nižší incidencí syndromu nízkého srdečního výdeje, sníženou potřebou inotropní podpory, nižší vrcholovou hladinou kreatininu, menším výskytem fibrilace síní, kratší dobou mechanické ventilace a pobytu na jednotce intenzivní péče.

Použití MECC namísto CECC při operaci srdce vede k lepším krátkodobým výsledkům z hlediska mortality i morbidity pacientů.

(zza)

Zdroj: Anastasiadis K., Antonitsis P., Haidich A. B., et al. Use of minimal extracorporeal circulation improves outcome after heart Sumery; a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cardiol. 2012 Feb 8 [Epub ahead of print]