Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Porovnání rizika transkatetrové a chirurgické implantace aortální chlopně u pacientů vysokého věku

Podle studie srovnávající transkatetrovou (TAVI) a chirurgickou (AVR) implantaci aortální chlopně mají oba postupy srovnatelnou mortalitu i riziko cévní mozkové příhody. Přínosem TAVI je kratší délka zákroku a rychlejší pooperační zotavení.

V posledních letech dochází k rozvoji miniinvazivní TAVI, která by měla snížit perioperační riziko u vysoce rizikových pacientů. Němečtí autoři nedávno publikovali analýzu, v níž porovnávali výsledky u pacientů s tímto zákrokem a s AVR.

Do analýzy bylo zařazeno 82 pacientů, kteří v období mezi červnem 2009 a červnem 2010 podstoupili TAVI z transapikálního (n = 60) nebo transfemorálního (n = 22) přístupu. Průměrný věk pacientů byl 81,9 ± 5,2 roku a 64,6 % tvořily ženy. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou 82 pacientů po AVR se srovnatelnými vstupními charakteristikami.

Celková mortalita se mezi oběma skupinami významně nelišila: TAVI vs. AVR po 30 dnech 7,3 % vs. 8,6 %, po 90 dnech 13,6 % vs. 11,1 %, po 180 dnech 17,8 % vs. 16,9 % (p = 0,889). U pacientů s TAVI bylo nutné přejít k operaci ve 2 případech (2,4 %). K perioperační cévní mozkové příhodě došlo v každé skupině u 2,4 % pacientů. K nově vzniklé blokádě, která si vyžádala implantaci pacemakeru, došlo u 3,7 % pacientů s TAVI a 2,4 % s AVR (p = 1,0). U pacientů s TAVI byla zjištěna významně kratší doba zákroku (p < 0,001), kratší délka řízené ventilace (p < 0,001) a kratší délka pobytu na jednotce intenzivní péče (p = 0,008). Celková délka hospitalizace se mezi skupinami významně nelišila.

Podle výsledků německých kardiochirurgů je mortalita u starších pacientů podstupujících TAVI a AVR srovnatelná. U TAVI byl zjištěn přínos v podobě kratší doby zákroku a rychlejšího zotavení po operaci. Z uvedených výsledky vyplývá, že výběr optimálního postupu při implantaci aortální chlopně byl měl vycházet u individuálního posouzení rizika u každého pacienta.

(zza)

Zdroj: Conradi L., Seiffert M., Treede H., et al. Transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement: A propensity score analysis in patients at high surgical risk. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Jan; 143 (1): 64–71. Epub 2011 Nov 3.