Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Měření změny indexu hmoty levé komory po implantaci aortální chlopně

Při porovnání měření indexu hmoty levé komory (LVMI) pomocí dvou různých zobrazovacích metod u pacientů po náhradě aortální chlopně došli autoři k závěru, že z důvodu nadhodnocení snížení LVMI při použití Devereuxova vzorce a pro vyšší přesnost a reprodukovatelnost měření pomocí magnetické rezonance (MR) by se měla tato metoda v dané situaci upřednostňovat před transtorakální echokardiografií (TTE).

Cílem studie německých autorů bylo porovnat snížení LVMI měřené pomocí MR a TTE u pacientů se závažnou stenózou aorty, kterým byla implantována vepřová bioprotéza chlopně se stentem. Do této prospektivní multicentrické studie bylo zařazeno 149 pacientů, kteří podstoupili uvedenou operaci mezi lednem 2006 a únorem 2008. LVMI byl měřen pomocí MR a TTE při vstupu do studie a po 6 měsících. Výsledky měření pomocí TTE byly o 48 % až 63 % vyšší než při měření pomocí MR. TTE ukázala snížení LVMI průměrně ze 137 na 95 g/m2, resp. ze 139 na 104 g/m2 u druhého typu chlopenní náhrady, zatímco při použití MR byl zjištěn pokles z 84 na 64 g/m2, resp. z 86 na 64 g/m2. Pokles byl ve všech případech statisticky významný. TTE ukázala také statisticky významné snížení průměrných tlakových gradientů z 51,6 na 15,5 mm Hg, resp. ze 46,7 na 19,4 mm Hg.

Z výsledků studie vyplývá značné nadhodnocení údajů o LVMI při použití TTE u obou typů chlopní. Toto zjištění spolu s vyšší přesností a reprodukovatelností měření pomocí MR vede k závěru, že je u pacientů po implantaci aortální chlopně vhodnější provádět měření poklesu hmoty levé komory pomocí MR. Toto tvrzení je však třeba doložit porovnáním výsledků získaných u obou metod s údaji z patologie.

(zza)

Zdroj: Breitenbach I., Harringer W., Tsui S., et al. Magnetic resonance imaging versus echocardiography to ascertain the regression of left ventricular hypertrophy after bioprosthetic aortic valve replacement: Results of the REST study. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Dec 10. [Epub ahead of print]