Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nezávislé rizikové faktory nepříznivého výsledku operace vrozené vady srdce u dospělých

Dospělí pacienti s vrozenou srdeční vadou tvoří rozrůstající se část populace. Německým autorům se podařilo vytipovat rizikové faktory nepříznivých výsledků srdečních operací u těchto pacientů, které dosud nebyly známy.

Studie se zaměřila na klinické, anatomické a hemodynamické faktory a jejich souvislost s nepříznivým výsledkem operace vrozené srdeční vady u pacientů starších 16 let. Jednalo se o retrospektivní analýzu skupiny 500 pacientů, kteří podstoupili 543 operací mezi lednem 2004 a prosincem 2008 na jednom mnichovském pracovišti. Složeným sledovaným parametrem, definovaným jako nepříznivý výsledek operace, bylo úmrtí pacienta během hospitalizace a/nebo dlouhodobá intenzivní péče přesahující 4 dny.

Zatímco časná mortalita operovaných pacientů byla nízká (do 30 dnů po zákroku zemřelo 2,6 % pacientů), složený sledovaný parametr byl zjištěn u více než poloviny z nich (50,6 %). Logistická regresní analýza ukázala statisticky významnou souvislost 8 faktorů s nepříznivým výsledkem operace:

  1. mužské pohlaví [p = 0,003, poměr šancí (OR) 1,8],
  2. přítomnost cyanózy (p > 0,006, OR 3,7),
  3. funkční třída > 2 (p = 0,004, OR 2,2),
  4. přítomnost chromozomální aberace (p = 0,004, OR 3,3),
  5. porucha funkce ledvin (p = 0,019, OR 3,8),
  6. systémová pravá komora u biventrikulární cirkulace (p = 0,027, OR 3,3),
  7. zvětšení systémové komory (p = 0,011, OR 1,7),
  8. operace při mimotělním oběhu (p = 0,002, OR 4,3).

Tyto nové poznatky u relativně velké skupiny pacientů by mohly pomoci při rozhodování v rámci terapeutického procesu a při dosažení nižší pooperační morbidity u dospělých s vrozenou vadou srdce.

(zza)

Zdroj: Vogt M. O., Hörer J., Grünewald S., et al. Independent risk factors for cardiac operations in adults with congenital heart disease: a retrospective study of 543 operations for 500 patients. Pediatr Cardiol. 2012 Jan; 33 (1): 75–82. Epub 2011 Sep 8.