Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Minimalizace cévních komplikací při perkutánní náhradě aortální chlopně

Cévní komplikace jsou hlavní příčinou mortality a morbidity související s perkutánní náhradou aortální chlopně. Cílem kanadské studie bylo zhodnotit výskyt vaskulárních komplikací u pacientů s touto implantací a jeho vývoj v průběhu posledních dvou let, kdy se ve zvýšené míře začalo využívat perkutánních metod implantace chlopně, menších ochranných pouzder chlopenních náhrad a pečlivější selekce pacientů na základě angiografického a CT screeningu.

Do studie bylo zařazeno 137 po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili transfemorální perkutánní náhradu aortální chlopně v letech 2009 a 2010. Kromě jednoho pacienta byl u všech zákroků punkční otvor ve femorální tepně uzavřen pomocí katetrizačně naložené sutury. Pacienti byli vyšetřeni před zákrokem, po zákroku a po 30 dnech. K posouzení komplikací byly použity definice Valve Academic Research Consortium.

Mezi roky 2009 a 2010 došlo k poklesu výskytu závažných cévních komplikací z 8 % na 1 % (p = 0,06), méně závažných cévních komplikací z 24 % na 8 % (p < 0,01), významného krvácení ze 14 % na 1 % (p < 0,01) a neplánovaných operací z 28 % na 2 % (p < 0,01). S vyšším výskytem komplikací souvisel průměr ochranného pouzdra chlopně větší než minimální průměr tepny, středně závažná až závažná kalcifikace tepny a periferní ateroskleróza.

Při pečlivém výběru pacientů, které vychází z minimálního průměru tepny, přítomnosti kalcifikací a periferní aterosklerózy, a použití moderních metod je možné dosáhnout významného snížení cévních komplikací při perkutánní náhradě srdeční chlopně.

(zza)

Zdroj: Toggweiler S., Gurvitch R., Leipsic J., et al. Percutaneous aortic valve replacement vascular outcomes with a fully percutaneous procedure. J Am Coll Cardiol. 2012 Jan 10; 59 (2): 113–8.