Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Thienopyridiny v kardiochirurgii a jejich dopad na pooperační stav

Léčivé přípravky ze skupiny thienopyiridinů, například klopidogrel nebo tiklopidin, podávané před operací srdce mají výrazný vliv na výsledný stav pacienta. Z nedávno publikované systematické rešerše vyplývá, že thienopyridiny, které pacient nevysadí před chirurgickým zákrokem srdce, nemusí přinášet očekávaný efekt.

Autoři provedli systematickou rešerši publikované literatury a identifikovali 37 studií, které splňovaly zadaná kritéria. Většina publikovaných prací byla z oblasti kardiochirurgie, zahrnuty byly i studie nekardiologického zaměření vaskulární a nevaskulární intervenční chirurgie. Jednalo se převážně o observační studie, pouze tři byly designem randomizované kontrolované studie. Předmětem systematické rešerše bylo porovnat pooperační výstupy u pacientů, kterým byl a nebyl podáván lék ze skupiny thienopyridinů pět dnů před operací.

Preoperativní expozice thienopyridinům během 5 dnů v kardiochirurgii není oproti žádné expozici asociována s menším rizikem výskytu pooperačního infarktu myokardu [23 studií, 12 872 pacientů, 3,4 % vs. 3,0 %, poměr šancí (OR) 0,98; 95% CI 0,72–1,34]. Na druhé straně výsledky poukazují na zvýšené riziko mozkové mrtvice (16 studií, 10 265 pacientů, 1,9 % vs. 1,4 %, OR 1,54; 95% CI 1,08–2,20), nutné následné operace z důvodů krvácení (32 studií, 19 423 pacientů, 4,3 % vs. 1,8 %, OR 2,62; 95% CI, 1,96–3,49). Také mortalita ze všech příčin je vyšší ve skupině, která užívala thienopyridiny (28 studií, 22 990 pacientů, 3,7 % vs. 2,6 %, OR 1,38; 95% CI 1,13–1,69). Není dostatečně prokázáno, zda vliv této asociace platí i pro nekardiologické operace.

Je obecně platné, že předoperačně vysazený aspirin zvyšuje riziko ischemických přihod. Dle výsledků této metaanalýzy thienopyridiny nejenže nepřinášejí benefit, ale mohou vést i ke zvýšenému výskytu mozkové příhody a zpětného krváceni. Doporučené postupy American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) tuto skutečnost reflektují a u elektivních kardiochirurgických zákroků je pacientům nejméně 5 dní před operací vysazován klopidogrel.

(Thom)

Zdroj: Anita G. Au, Sumit R. Majumdar, Finlay A. McAlister. Preoperative Thienopyridine Use and Outcomes after Surgery: A Systematic Review. The American Journal of Medicine, 125 (1), 87–99.e1, Jan 2012