Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 111. - 120.

 11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Kmenové buňky aplikované prostřednictvím aortokoronárního by-passu v léčbě srdečního selhání
Aortokoronární by-pass (coronary artery bypass grafting – CABG) s mononukleárními buňkami inkorporovanými z kostní dřeně mohou podle čínských vědců zlepšit srdeční funkce u pacientů po prodělaném...

Předpokládané výsledky po revizi pro podezření perikardiální tamponády
Perikardiální výpotek je po kardiochirurgickém výkonu častý a nevyžaduje drenáž, tamponáda je vzácná, ale ohrožující život. Mnozí pacienti jsou proto indikování k revizi. Předpovědní ukazatelé tohoto...

Profylaxe kortikosteroidy u kardiopulmonálního by-passu?
Vysoké dávky profylakticky podávaných kortikosteroidů jsou v kardiochirurgii běžnou praxí. Tato praxe nicméně zůstává kontroverzní, protože neexistují dostatečné důkazy, které by podpořily jejich...

Jaterní a ledvinné selhání po infarktu přední stěny
Selhání dalších orgánů patří mezi velmi časté komplikace po prodělaném infarktu myokardu. Jeden takový případ popsali ve své kazuistice i němečtí lékaři působící na univerzitě v Heidelbergu....

Rekonstrukce sterna dlažkovou fixací
Mediánní sternotomie zůstává stále nejpoužívanějším přístupem k otevřeným operacím srdce. Aktuální technikou k uzavření rány je sutura drátěnými kličkami. Ty mohou vést k inadekvátní fixaci a...

Krevní transfuze při kardiochirurgických výkonech je spojena s koagulací a zánětlivými změnami v plících
Krevní transfuze může u některých skupin pacientů, zvláště v závažných stavech, zvyšovat morbiditu a mortalitu. Akutní plicní poškození ve vztahu k transfuzi (TRALI) je nejzávažnější a je...

Perkutánní náhrada trikuspidální chlopně
Perkutánní náhrada aortální a pulmonální chlopně je již několik let dostupnou a bouřlivě se rozvíjející alternativou k chirurgické léčbě. Mnozí věří, že se metoda v budoucnu stane rovnocennou metodou...

Neobvyklý případ atriálního myxomu
Pouze asi u 10 % pacientů se srdečním myxomem se rozvinou příznaky závažné mitrální stenózy. Přesto je potřeba na tuto komplikaci pomýšlet. Myxom je nejčastějším primárním nádorem srdce, vyrůstajícím...

Operační a časné výsledky koronárních bypassů u žen s různým BMI
Autoři v průběhu čtyř roků operovali 427 žen s aplikací koronárního bypassu (CABG). Podle hmotnosti byly ženy rozděleny do tří skupin. První skupina měla BMI nad 35, druhá 30-35 a třetí skupina měla...

Operativní rekonstrukce levé koronární arterie záplatovou angioplastikou
Odstupová stenóza levé koronární arterie (LCMA) tvoří 1 % zúžení. V roce 1965 Sabiston navrhl plastiku se záplatou, metoda však byla opuštěna pro vysokou peroperační mortalitu. Autoři za období 10...