Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Předpokládané výsledky po revizi pro podezření perikardiální tamponády

Perikardiální výpotek je po kardiochirurgickém výkonu častý a nevyžaduje drenáž, tamponáda je vzácná, ale ohrožující život. Mnozí pacienti jsou proto indikování k revizi. Předpovědní ukazatelé tohoto výkonu jsou neznámé, ale mohou přispět k timingu operace.

Do studie byly zařazení pacienti v období 2003 až 2009 umístěni na JIP do 3 týdnů po kardiochirurgickém zákroku. Ze 3 743 podstoupilo revizi 259, většinou pro nitrohrudní krvácení. Pacienti byli zevrubně vyšetřeni a hodnoceni dle kardiovaskulární složky SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) a podle jeho kritérií zařazeni do skupin.

U 21 pacientů byla provedena revize pro podezření z perikardiální tamponády od 1. do 16. dne po operaci. U pacientů byla zaznamenána hypotenze, růst CVP a tachykardie. U 19 nemocných byla provedena echokardiografie, z toho 17× transezofageálně. Reoperační mortalita byla 30%.

Perikardiální regionální tamponáda může mít příčinu v lokální efuzi a je někdy obtížně zjistitelná na echokardiografii. Obtížně se odlišuje od tamponády obkružující myokard. Po reintervenci se stav pacientů v hemodynamice srdce zlepšil v 52 % případů. I hodnota tlaků srdečního plnění byla překvapivě nízká. Infuzní terapie je první terapeutický krok v léčbě perikardiální tamponády, ale v závislosti na perikardiálním tlaku jen polovina pacientů reaguje vzestupem srdečního výdaje. Přítomnost trombů a tekutiny v perikardu vyvíjí tlak a je těžké předpovědět klinické a hemodynamické hodnoty.

I když echo je v hodnocení rozhodující, jeho předpovědní hodnota pro operační revizi byla ve studii zklamáním. Jen 36 % pacientů se srdeční tamponádou mělo známky možné perikardiální tamponády na ezofageálním echu. Některé tromby a tekutina nalezené při operaci, po které se dostavilo hemodynamické zlepšení, nebyly echem zachyceny. Záměrem autorů bylo přispět k rozhodnutí reoperovat srovnáním hemodynamických a echokardiografických nálezů v hodnocení skóre SOFA pro suspektní srdeční tamponádu.

Diagnostikovat tromby a tekutinu po kardiochirurgickém výkonu je nesnadné jak klinicky, hemodynamicky, a dokonce echokardiograficky. Z práce vyplývá, že u pacientů se známkami změn těchto hodnot musí být vždy chirurgická dekomprese zvážena.

(nami)

Zdroj:
Predicting Outcome of Rethoracotomy for Suspected Pericardial Tamponade Following Cardiothoracic Surgery in the Intensive Unit Birkitt et all, Department of cardiothoracic Surgery, University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6: 79