Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Profylaxe kortikosteroidy u kardiopulmonálního by-passu?

Vysoké dávky profylakticky podávaných kortikosteroidů jsou v kardiochirurgii běžnou praxí. Tato praxe nicméně zůstává kontroverzní, protože neexistují dostatečné důkazy, které by podpořily jejich příznivý vliv na klinický stav pacienta. Uskutečněná metaanalýza zkoumala vliv preventivně podávaných kortikosteroidů v kardiochirurgii na mortalitu a srdeční a plicní komplikace.

Systematickou rešerší běžných lékařských databází dvěma nezávislými autory do roku 2009 byla vyhledávána randomizovaná kontrolovaná klinická hodnocení, která se zabývala vlivem kortikosteroidních hormonů na výsledek kardiochirurgie u dospělé populace. Vybrané studie porovnávaly různě dlouhou dobu léčby kortikosteroidy oproti placebu nebo žádné farmakoterapeutické intervenci. Primárními výstupy studií měla být mortalita, kardiologické a pulmonální komplikace. Celkově se do výběru kvalifikovalo 54 randomizovaných studií různé kvality, které prezentovaly kohortu 3 615 pacientů. Sdružený poměr šancí u mortality u podávaných kortikosteroidů versus placebo/žádná terapie byl 1,12 (95% CI 0,65 až 1,92), tudíž se neprokázal pozitivní vliv na mortalitu u pacientů léčených kortikoidy. Myokardiální a pulmonální komplikace nevyšly lépe: poměr šancí 0,95 (95% CI 0,57 až 1,60) a 0,83 (95% CI 0,49 až 1,40). Analýza sekundárních výstupů ukázala sice snížení incidence atriální fibrilace, avšak zvýšené riziko krvácení z gastrointestinálního traktu u skupiny s kortikoidy.

Uskutečněná metaanalýza nepotvrdila blahodárný vliv preventivně podávaných vysokých dávek kortikosteroidních hormonů ve smyslu snížení mortality a kardiopulmonálních komplikací u kardiochirurgických pacientů.

Thom

Zdroj: Dieleman J. M., van Paassen J., et al.: Prophylactic corticosteroids for cardiopulmonary bypass in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD005566. Publikováno online: 21/05/2011.