Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Operativní rekonstrukce levé koronární arterie záplatovou angioplastikou

Odstupová stenóza levé koronární arterie (LCMA) tvoří 1 % zúžení. V roce 1965 Sabiston navrhl plastiku se záplatou, metoda však byla opuštěna pro vysokou peroperační mortalitu. Autoři za období 10 let provedli tento výkon jako alternativu ke koronárnímu bypassu (CABG) u 37 z celkového počtu 7200 pacientů, kteří se podrobili chirurgické koronární revaskularizaci ve svém centru. Kontrola byla prováděna ročně klinicky a transezofageální echokardiografií (TEE). Ze 27 operovaných byla u jednoho pacienta zjištěna následná ischemie.

Operační technika: Mimotělní oběh, hypotermie, kardioplegie. Levá komora byla zasondována katetrem zavedeným z pravé pulmonální arterie. Po klemování byla provedena aortální incize. Obě ústí byla zhodnocena 5mm sondou. U deseti pacientů byl nález na kmeni negativní a operace nebyla provedena. Aortální incize byla nasměrována k ostiu. K záplatě byla použita vena saphena. Záplata byla našita nejen na koronární tepnu, ale částečně až na aortální incizi k vytvoření nálevkového segmentu. Sutura 7 nulkou pokračujícím polypropylenem.

Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí ani srdeční infarkt. Při TEE byl zaznamenán fyziologický průtok bez kalcifikací, u jednoho pacienta byl po šesti měsících zjištěn akutní koronární syndrom. Při koronarografii byla nalezena stenóza kmene za záplatou a byl proveden následný bypass.

Koronarografie může vést k mechanicky indukovanému spasmu koronární arterie. V případě nejasných LCMA stenóz CT angiografie může demaskovat spasmus od stenózy. Ostiální stenózy jsou obvykle léčeny bypassy k oběma větvím levé koronární arterie. Konvenční CABG obnovuje méně fyziologicky, vrací perfuzi myokardu, může tedy vést k okluzi LCMA, může rezultovat v kompetitivní proud a opotřebovávat bypassový materiál. Chirurgická intervence tato negativa odstraňuje, umožňuje následnou perkutánní intervenci distálních koronárních větví.

Čerstvá v. safena se lépe našívá, je široká, aby vytvořila nálevku. Safenózní záplata má potenciální fibrinolytickou aktivitu, takže má přednost před autologním perikardem.

Chirurgická rekonstrukce formou angioplastiky se záplatou je bezpečná a účinná metoda proximální a střední LCMA stenózy.

(nami)

Zdroj: Martinovic, Greve (Department of Cardiothoracic Surgery, Philipps University, Marburg, Germany).Surgical reconstruction if the main coronary artery with path-angioplasty. Journal of Cardiothoracic Surgery 2011;6:24.