Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Neobvyklý případ atriálního myxomu

Pouze asi u 10 % pacientů se srdečním myxomem se rozvinou příznaky závažné mitrální stenózy. Přesto je potřeba na tuto komplikaci pomýšlet. Myxom je nejčastějším primárním nádorem srdce, vyrůstajícím ve většině případů z levé síně. Asi 2/3 pacientů tvoří ženy mezi třetí a šestou dekádou života. Mezi nejčastější příznaky způsobené intrakardiální obstrukcí nebo embolizací částí myxomu patří dušnost, často přítomná v noci, srdeční selhání a výskyt synkop.

Kazuistika

Dvacetiletý muž, dříve zdravý, byl vyšetřen v kardiologické ambulanci po epizodě noční dušnosti. Stěžuje si na asi 15 dní trvající námahovou dyspnoi, kategorizovanou lékařem jako NYHA II. Při fyzikálním vyšetření byl slyšitelný systolický šelest v oblasti mitrální chlopně. Echokardiografie odhalila velký (4,3 x 8 cm) myxom vyplňující téměř celou levou síň. Část myxomu prolabovala během systoly do levé komory a způsobovala závažnou mitrální stenózu.

Neobvyklá prezentace

Výše uvedený klinický obraz je poměrně neobvyklý. Na rozdíl od případu tohoto pacienta se v 70 % myxom takové velikosti prezentuje příznaky srdečního selhání s vyšší klasifikací NYHA. Jak vyplývá z dříve zmíněného, ani věk a pohlaví neodpovídají obvyklé distribuci. Tyto nádory bývají také velmi často pedunkulující a vícečetné, což u tohoto mladého muže rovněž neplatilo. Naopak přítomnost systolického šelestu bývá poměrně konstantním jevem, tak jak tomu bylo i v tomto případě.

Myxomy mohou být zrádné

I přesto, že se jedná o benigní onemocnění, mohou se srdeční myxomy prezentovat velmi závažnou symptomatologií, včetně pokročilé mitrální stenózy. Pokud však na tuto neobvyklou variantu myslíme v diferenciální diagnostice, a to zejména spolu s chlopenní vadou a hypertrofickou kardiomyopatií, má následné chirurgické řešení tohoto poměrně vzácného onemocnění velmi dobrou prognózu.

(tms)

Zdroj: Vilela EP, Moura L, Pepe D, Nunes E, Erthal F, Campana E. Giant atrial myxoma mimicking severe mitral stenosis in young patient. Arq Bras Cardiol (Săo Paulo) 2010(Oct);95(5).