Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 211. - 220.

 21  [ 22 ]  23  24 

Metaanalýza efektu intenzivnější monitorace glykemie na kardiovaskulární příhody a mortalitu u diabetiků
U diabetických pacientů stále není jednotná koncepce, jak intenzivně monitorovat glykemii. V časopise The Lancet zveřejněná metaanalýza 33 400 pacientů z pěti prospektivních randomizovaných...

By-pass aortální chlopně: málo známá metoda
Nemůžete čekat na náhradu aortální chlopně? Není důvod k obavám. Existuje minimálně invazivní metoda k okamžitému použití u pacientů s aortální stenózou, kde není možná klasická operace. Dr. James ...

Kardiomyocyty jsou obnovitelné
Dosud nebylo zcela jasné, zda se člověk rodí s konečným počtem kardiomyocytů, nebo zda během života dochází k jejich novotvorbě. Výsledky poměrně netradičně pojatého výzkumu, publikované v dubnovém...

Nejlepším prediktorem srdečních příhod u pacientů s ICHS je zobrazení myokardiální perfuze pomocí gated SPECT
V těchto dnech byla zveřejněna studie týkající se pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), která porovnávala nejrůznější vyšetřovací techniky v co nejpřesnějším určení rozsahu srdečního...

Vliv pooperační hladiny troponinu po CABG na prognózu dlouhodobého přežití
Biochemické markery poškození myokardu jsou v časném pooperačním období snadno vyšetřitelné. Elevace kardiálního troponinu I (cTnI) po provedení koronárního by-passu (CABG) je obvyklým fenoménem s...

Sériové monitorování natriuretického peptidu typu B se jeví jako užitečná metoda k detekci akutní rejekce po transplantaci srdce
Je známo, že hodnota natriuretického peptidu typu B (BNP) v séru bývá po transplantaci srdce pravidelně zvýšena, přesto dosud nebylo dostatečně zhodnoceno, zda by právě zvýšená hodnota tohoto peptid...

Role podávání glutaminu na T-buněčnou zánětlivou odpověď po by-passu
Chirurgické výkony na srdci provokují zánětlivou odpověď, za kterou jsou odpovědny endotel, myokard a monocytomakrofágový systém. Z výsledků experimentálních studií bylo vyvozeno, že nedostatek...

Náhrada aortální chlopně s plastikou mitrální chlopně versus kombinovaná aortální a mitrální chlopenní náhrada – porovnání výsledků
Náhrada dvou chlopní je spojena se sníženým dlouhodobým přežíváním. Tato studie zkoumá alternativní možnost v podobě plastiky mitrální chlopně u pacientů s revmatickou srdeční vadou (RHD – rheumatic...

Riziko infarktu myokardu je u pacientů s revmatoidní artritidou dvojnásobné
Pacienti s diagnózou revmatoidní artritidy jsou dvakrát častěji ohroženi vznikem infarktu myokardu. V následující studii vědci srovnávali pacienty s revmatoidní artritidou a pacienty s nezánětlivými...

Pacientem obsluhovaný monitorovací systém pro INR snižuje riziko tromboembolie po umělé náhradě srdečních chlopní
Umělé náhrady srdečních chlopní jsou trvanlivým a dnes již operativně relativně dobře proveditelným řešením řady valvulárních srdečních insuficiencí. Jejich použití je však značně limitováno potřebou...