Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Role podávání glutaminu na T-buněčnou zánětlivou odpověď po by-passu

Chirurgické výkony na srdci provokují zánětlivou odpověď, za kterou jsou odpovědny endotel, myokard a monocytomakrofágový systém. Z výsledků experimentálních studií bylo vyvozeno, že nedostatek glutaminu podporuje produkci T-lymfocytárních cytokinů.

Cílem této klinické studie bylo ověřit význam peroperační infuze glutaminu pro systémový zánět, orgánové dysfunkce a délku hospitalizace.

Metody

V popisované prospektivní randomizované dvojitě zaslepené studii bylo sledováno 78 pacientů starších 70 let s ejekční frakcí pod 40 % nebo s náhradou mitrální chlopně, kteří podstoupili elektivní kardiochirurgický zákrok. Náhodně vybraní jedinci dostali buď infuzi glutaminu (0,5 g/kg/den – skupina A), nebo izonitrogenózní, izokalorický, izovolemický nutriční roztok (skupina B), případně fyziologický roztok (skupina C – pro vyloučení nespecifického efektu parenterální výživy). Terapie byla zahájena infuzí 1 000 ml/24 h po úvodu do anestezie a udržena po dobu tří dnů.

Výsledky

První pooperační den se ve skupině A díky infuzi výrazně zvýšily hladiny glutaminu (958 ± 331 µmol) a udrženy zůstaly až do 3. pooperačního dne. Koncentrace u skupiny B byla 527 ± 105 µmol a u skupiny C 489 ± 104 µmol. Na začátku léčby a po chirurgickém zákroku nebyly patrné rozdíly mezi jednotlivými skupinami v hladinách IL-1, IL-6, IL-8 a TNF-alfa. Stejně tak nebyly pozorovány rozdíly ani v hladinách CRP, SOFA skóre, potřeby srdeční a cirkulační podpory, délce ventilace v pooperačním období a délce pobytu na jednotce intenzivní péče.

Závěr

Zvýšení hladiny glutaminu v plazmě nemělo žádný vliv na T-buněčnou zánětlivou odpověď. Zdá se tedy, že u kardiochirurgických pacientů bez čistého deficitu glutaminu nemá suplementace glutaminu vliv na intracelulární expresi T-buněčných cytokinů.

(ian)

Zdroj: Engel, J. M.., Pitz S.: Role of glutamine administration on T-cell derived inflammatory response after cardiopulmonary bypass, Clininical Nutrition, 2009, 28 (1), p: 15–20.