Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

By-pass aortální chlopně: málo známá metoda

Nemůžete čekat na náhradu aortální chlopně? Není důvod k obavám. Existuje minimálně invazivní metoda k okamžitému použití u pacientů s aortální stenózou, kde není možná klasická operace.

Dr. James Gammie a jeho kolegové z University of Maryland tvrdí, že by-pass aortální chlopně je časem prověřená, ale málo užívaná možnost pro pacienty s vysoce rizikovou aortální stenózou. Při dostatečných zkušenostech lze prý tento zákrok provést bez extrakorporálního oběhu a z osmicentimetrového řezu.

Procedura zahrnuje dvě anastomózy, jednu do descendentní aorty a druhou do srdce. Zvláště spojka do srdce pro autory představovala trochu oříšek, ale po rutinizaci byli schopni vše provádět na bijícím srdci. By-pass mezi srdečním hrotem a aortou sestává ze tří částí: z rigidní apikální spojky se šicím prstencem a stentem, vepřové stentless chlopně a dakronového štěpu.

S cvikem bezpečné a šetrné

Postup operace je následující. Na descendentní aortu se nasadí parciální svorka a našije se štěp. Poté se navrtá otvor do vrcholu srdce a vytáhne se zátka ze srdečního svalu. Otvor se rychle ucpe prstem, operatér vsune spojku a na místě ji přišije. Podle autorů je jedním z důvodů, proč lidé o této metodě nevědí nebo o ní neuvažují, skutečnost, že metoda dělá značně brutální dojem. Zákrok přitom může být podle publikované studie proveden velmi bezpečně a z malé incize, poslední čtyři pacienti z referovaného souboru měli řezy o délce osmi centimetrů.

Autoři publikují souhrnné výsledky u 31 pacientů s vysoce rizikovou aortální stenózou a průměrným věkem 81 let, kteří podstoupili tuto operaci. Peroperační mortalita dosahuje 13 %, ale z posledních 16 pacientů nezemřel žádný. V pooperačním období se nevyskytly žádné cévní mozkové příhody, jedna byla zaznamenána peroperačně z hypotenze. Ve všech případech byl levostranný výtokový trakt uvolněn a neobjevily se žádné známky poruchy činnosti levé komory z inzerce spojky. Ledvinné funkce byly také nezměněny.

Autoři závěrem zdůrazňují, že pacienti ve skupině byli staří a s četnými přidruženými chorobami. Jsou však toho názoru, že by se měla zvážit rozšíření indikací také na pacienty s mírnou aortální stenózou, a to zejména kvůli nízkému výskytu CMP a renálních dysfunkcí.

(zep)

Zdroj: Gammie J. S., Krowsoski L. S., Brown J. M., et al. Aortic valve bypass surgery. Midterm clinical outcomes in a high-risk aortic stenosis population. Circulation, Sep 2008; 118: 1460–1466.