Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Náhrada aortální chlopně s plastikou mitrální chlopně versus kombinovaná aortální a mitrální chlopenní náhrada – porovnání výsledků

Náhrada dvou chlopní je spojena se sníženým dlouhodobým přežíváním. Tato studie zkoumá alternativní možnost v podobě plastiky mitrální chlopně u pacientů s revmatickou srdeční vadou (RHD – rheumatic heart disease).

Soubor pacientů

Zákroky na chlopních byly provedeny celkem u 369 pacientů s RHD. U 76 pacientů (20,6 %) šlo o plastiku mitrální chlopně plus náhradu aortální chlopně (skupina 1), zbývající pacienti (n = 293, 79,4 %) podstoupili náhradu obou chlopní (skupina 2). 351 pacientů (95 %) bylo mladších 50 let. Konkrétně ve skupině 1 bylo mladších 50 let 92,5 % a ve skupině 2 dokonce 99,5 % pacientů.

Výsledky

V časné mortalitě se neobjevily žádné rozdíly (4 případy ve skupině 1 vs. 1 ve skupině 2, p = 0,35). Přežívání po 60 měsících bylo v 1. skupině 90,5 % ± 3,4 % a ve 2. skupině 81,6 % ± 2,4 (p = 0,07). 60měsíční přežívání bez komplikace bylo v 1. skupině 78,3 ± 5,1 % a ve 2. skupině 48,4 % ± 3,2 % (p < 0,001). Pooperační průběh bez nutnosti reoperace byl 92,5 % ± 0,4 % ve skupině 1 a 99,5 % ± 0,05 % ve skupině 2 (p = 0,014).

Závěr

Plastika mitrální chlopně s náhradou aortální chlopně přináší signifikantně lepší dobu přežití bez komplikace než kombinovaná náhrada chlopní. U výkonů s plastikou mitrální chlopně je vyšší počet reoperací. Naproti tomu u kombinované náhrady obou chlopní jsou častější tromboembolické komplikace. Méně pooperačních příhod ve skupině 1 stále dokazuje lepší výsledky u plastiky mitrální chlopně, a tudíž pokud je to možné, je vhodné ji provést.

Použitý zdroj: Talwar S., Mathur A.: Aortic Valve Replacement With Mitral Valve Repair Compared With Combined Aortic and Mitral Valve Replacement, The Annals of Thoracic Surgery, Volume 84, Issue 4, October 2007, p. 1219–1225

(ian)