Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Metaanalýza efektu intenzivnější monitorace glykemie na kardiovaskulární příhody a mortalitu u diabetiků

U diabetických pacientů stále není jednotná koncepce, jak intenzivně monitorovat glykemii. V časopise The Lancet zveřejněná metaanalýza 33 400 pacientů z pěti prospektivních randomizovaných kontrolovaných studií ukázala, že oproti standardním kontrolám vede větší frekvence kontrolních měření a snížení glykemie u diabetiků 2. typu k menšímu výskytu kardiovaskulárních příhod, zejména akutního infarktu myokardu a ischemické choroby srdeční.

Intenzivnější režim snižuje riziko

Intenzivnější monitorace glykemie má za následek také intenzivnější a přesnější terapii, která přitom snižuje riziko výskytu kardiovaskulárních příhod. Během pěti randomizovaných studií byl sledován výskyt kardiovaskulárních příhod a celková mortalita. Konkrétně se jednalo o akutní infarkt myokardu (AIM), ischemickou chorobu srdeční (ICHS) a cévní mozkovou příhodu (CMP).

Intenzifikace monitorace a terapie hodnot glykemie byla sledována zejména pomocí hladin glykovaného hemoglobinu HbA1c, jež dosahovaly v průměru až o 0,9 % nižších hodnot než u diabetiků ve skupinách kontrol se standardním režimem (6,6 % HbA1c ve skupinách případů oproti 7,5 % HbA1c ve skupinách kontrol). Intenzifikace vyústila v 17% redukci výskytu AIM a 15% redukci výskytu ICHS. V případě CMP a celkové mortality nebylo zjištěno signifikantní zlepšení.

Shrnutí

Diabetici s trvale nízkou hladinou glykemie mají signifikantně nižší riziko výskytu AIM a ICHS. Toho lze docílit intenzivnější monitorací hladin glykemie s jejich následnou korekcí. Nebyly přitom zaznamenány vedlejší účinky nebo jiná negativa tohoto přístupu. Otázkou ovšem zůstává, zda je takové intenzivnější sledování z personálních a časových důvodů zdravotnických pracovníků vůbec možné a zda se setká s příznivou odezvou (compliance) u diabetických pacientů.

(ercp)

Zdroj: Lancet. 2009 May 23; 373 (9677): 1765–72.