Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Mechanická srdeční podpora

MEDOS VAD SYSTEM

Ventricular Assist System for Infants, children and Adults

MEDOS VAD-System je mechanická srdeční podpora, kterou lze aplikovat u novorozenců, dětí i dospělých pacientů. Je navržena pro levokomorové, pravokomorové i biventrikulární použití. Jde o pneumaticky poháněný systém se snadným použitím a ovládáním prostřednictvím dotykového monitoru.

Indikace:
 • krátkodobá a střednědobá podpora oběhu pacientů s cirkulačním selháním
 • postkardiotomie
 • kardiogenní šok
 • dilatační kardiomyopatie
 • myokarditida
 • infarkt myokardu
 • akutní rejekce po transplantaci
 • akutní selhání levého a pravého srdce
 

Medos VAD Ventricle

Komora MEDOS VAD je výsledkem unikátní kombinace počítačového designu, simulace proudění a in vitro/in vivo testování. K jejím hlavním přednostem patří:
 • průhlednost
 • dokonalé vymývání
 • 3listé polyuretanové chlopně optimalizované pro průtok
 • biokompatibilní povrch
 • nabídka několika velikostí
  • přizpůsobení individuálním potřebám pacienta
  • RVAD-komora s 10% redukcí objemu k zamezení přetížení plicního oběhu

 

Medos Driving System

Speciálně vyvinut pro Medos VAD k zajištění funkcionality a uživatelské přívětivosti:
 • mobilní zařízení pro všechny velikosti podpor

 • navržen pro levo- i pravo- komorovou podporu

 • provoz na centrální zdroj energie nebo vnitřní kompresor a baterii

 • propracovaný bezpečnostní a varovný systém chránící před poruchami a chybami
 

Medos VAD kanyly

Všechny venózní kanyly mají pružný konec, který umožňuje optimální adaptaci anatomickým poměrům. Distální část arteriálních kanyl tvoří flexibilní ePTFE protéza, jejíž délka může být libovolně upravena. Její coating minimalizuje krvácení z vpichů.

 

Použití

 

Další informace

MEDOS VAD System - informační leták [PDF/328 kB]
MEDOS VAD System - prezentace podpory [PDF/1968 kB]
 

Studie

Clinical experience with the Medos Assist Device [PDF/351 kB]
Pediatric Clinical Experience [PDF/282 kB]
Clinical Experience With the MEDOS HIA-VAD System in Infants and Children [PDF/523 kB]