Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 

Rehabilitace

Důležitou součástí léčby pacienta s onemocněním srdce je rehabilitace. Pro některá její specifika se hovoří přímo o kardiorehabilitaci.

Co je kardiorehabilitace?

Jako kardiorehabilitace se označuje léčebný program, který pomáhá zlepšit zdravotní stav a kvalitu života nemocných se srdečními chorobami.

Kardiorehabilitace usnadňuje pacientům po operaci srdce rychlejší návrat do běžného života a snižuje riziko nutnosti další hospitalizace z důvodu srdeční choroby. Obvykle v sobě zahrnuje:

 • fyzický trénink,
 • edukaci o rizikových faktorech a možnostech jejich ovlivnění,
 • nácvik zvládání stresu.

Výhodou kardiorehabilitace je její individuální nastavení podle zdravotního stavu a potřeb konkrétního pacienta. V jednotlivých případech se může rehabilitační program výrazně lišit podle aktuálního funkčního stavu pacienta a zamýšlených cílů rehabilitace. Jednou z hlavních proměnných je např. intenzita fyzického tréninku. Ten nemusí být vhodný pro všechny.

Komu je určena?

Kardiorehabilitace je vhodná pro všechny pacienty po operacích a výkonech na srdci:
 • po katetrizaci,
 • po implantaci stentu,
 • po prodělaném infarktu myokardu,
 • po implantaci kardiostimulátoru.

Stejně tak je určena i pacientům s chronickým onemocněním – dlouhodobě léčeným onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nadváhou nebo onemocněním pohybového aparátu. Využít ji mohou i senioři a všichni, kdo si chtějí zlepšit fyzickou kondici a žít zdravým životním stylem.

Výhody kardiorehabilitace

 • snížení rozvoje srdečních onemocnění a rizika náhlého úmrtí,
 • snížení výskytu bolestí na hrudi a nutnosti používání léků k jejich odstranění,
 • snížení rizika opakované hospitalizace pro srdeční onemocnění,
 • zlepšení celkové kvality života,
 • urychlení návratu k běžným činnostem, práci a společenskému životu.

Kdo ji provádí?

Kardiorehabilitace probíhá vždy pod lékařským vedením. Před jejím zahájením je třeba provést vstupní vyšetření k ozřejmení výchozího stavu. Na základě výsledku lze určit cíle rehabilitace a způsoby k jejich dosažení. Vlastní kardiorehabilitace je dlouhodobá. Jde o týmovou práci, na které se kromě specialisty-kardiologa podílí i praktický lékař, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, specialisté na výživu, psychologové nebo pracovní terapeuti.

Rehabilitace po operaci

Služeb školeného fyzioterapeuta mohou využít pacienti již před plánovanou operací srdce. Personál je seznámí s technikou dýchání a správného odkašlávání. V pooperačním období je kromě dechové rehabilitace důležitá i rehabilitace pohybu. Probíhá po krocích od vysazování na lůžku a v křesle přes chůzi s dopomocí až po zcela samostatný pohyb. Délka a časový plán jednotlivých fází se odvíjí od aktuálního stavu a kondice nemocného.

Účelem operace je vždy zlepšení kvality života a podle možností i navrácení k běžným aktivitám. Těchto cílů však nelze dosáhnout okamžitě. Po operaci začíná období rekonvalescence a intenzivní rehabilitace. Délka tohoto období je individuální. Pohybuje se v rozmezí od několika týdnů do několika měsíců.

V pooperačním období je třeba počítat zejména s následujícím omezením:

 • snížená fyzická výkonnost,
 • dočasné omezení těžké manuální práce,
 • omezení sportovních aktivit.

Kardiorehabilitace nekončí opuštěním nemocnice. Její zásady je nutné dodržovat i v domácím prostředí. Většina kardiochirurgických pracovišť nabízí svým pacientům po operaci následné služby lázeňských nebo ambulantních zařízení zabývajících se kardiorehabilitací.

PORADNA

Dotaz:

Dobrý večer.Mám dotaz.

Odpověď:

...

Vstup do PORADNY

 

VIDEO

 

Koronární bypass

Cílem operace je zajistit dostatečný přísun krve pro srdeční sval, zlepšit tak jeho funkci a snížit riziko náhlé smrti (infarktu myokardu).Koronární bypass

Zobrazit VIDEO ARCHIV

DATABÁZE ODBORNÍKŮ