Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Epidemiologie

Incidence CTEPH není známa. Jednou z příčin je jistě vztah CTEPH k akutní plicní embolii, jejíž výskyt v populaci rovněž přesně neznáme. Proti tradovaným odhadům, že k rozvoji CTEPH dojde u 0.1 - 0.5 % nemocných, kteří přežijí epizodu akutní plicní embolie, se ukazuje, že výskyt CTEPH bude pravděpodobně vyšší.

V prospektivní studii zahrnující 223 pacientů s akutní plicní embolií byla kumulativní incidence CTEPH 3.1 % v prvním roce a 3.8 % v druhém roce po akutní plicní embolii. V dalších letech se již nezvyšovala. S vyšším rizikem vzniku CTEPH se pojila opakovaná plicní embolie, větší rozsah poruchy pefúze plicních cév a mladší věk v době akutní plicní embolie. Vyšší výskyt CTEPH však může být zčásti způsoben již přítomnou CTEPH v okamžiku manifestace tzv. první epizody akutní plicní embolie. Jiná prospektivní studie s 259 nemocnými po akutní symptomatické plicní embolii prokázala po nejméně tříletém sledování výskyt CTEPH u 0.8 % pacientů.

Přesnější stanovení incidence CTEPH navíc ztěžuje skutečnost, že více než polovina pacientů s CTEPH má němou anamnézu symptomatické akutní plicní embolie.