Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

CTEPH

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) patří k nejčastějším příčinám těžké chronické prekapilární hypertenze.

Pro onemocnění je charakteristický nález intraluminálně organizovaných trombů, stenóz a uzávěrů jednotlivých větví plicnice. Důsledkem je nárůst tlaků v plicnici, plicní arteriolární rezistence (PAR) a pravostranné srdeční selhání.

V poslední době se ukazuje, že pouze mechanistické vysvětlení vzniku CTEPH jako následek pouhé obliterace větví plicnice organizovanými tromby nepostačuje. Často totiž výše tlaku v plicnici neodpovídá rozsahu postižení zjišťovanému angiograficky. Proto také diagnostika a léčba CTEPH vyžaduje interdisciplinární přístup ve specializovaném centru, které disponuje nejen chirurgickou léčbou CTEPH, ale má rovněž zkušenosti s farmakoterapií chronické plicní hypertenze.

CTEPH je jednou z důležitých příčin těžké plicní hypertenze, která má bez léčby velmi nepříznivou prognózu. Od ostatních klinických jednotek manifestujících se syndromem plicní hypertenze ji odlišuje jeden zásadní fenomén: ač přetrvává mnoho nejasností o epidemiologii a patofyziologii, významnou část nemocných lze zcela vyléčit pomocí chirurgické intervence. Diagnostika je značně složitá, vyžaduje zkušenost a v celém rozsahu má být prováděna jen na pracovišti, které se věnuje problematice plicní hypertenze včetně CTEPH a její chirurgické léčbě. Zásadním způsobem, jak lze diagnostiku zlepšit, je zvyšování povědomí o CTEPH a možnostech a dostupnosti její léčby mezi lékařskou veřejností. Včasné vyslovení podezření a odeslání pacienta do specializovaného centra vede k rychlému stanovení diagnózy. Echokardiografické vyšetření všech nemocných po akutní plicní embolii může selektovat skupinu nemocných se zvýšeným rizikem vzniku CTEPH. Určení optimální léčebné strategie staví stále především na klinické zkušenosti a vyžaduje úzkou interdisciplinární spolupráci mezi kardiologem, kardiochirurgem, anesteziologem a radiologem.

Program endarterektomie plicnice byl v České republice zaveden v roce 2004 v Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se rovněž soustředí péče o nemocné s plicní arteriální hypertenzí v ČR. Z evropských zkušeností plyne, že jedno centrum provádějící endarterektomie plicnice s dobrými výsledky na 10 milionů obyvatel bohatě dostačuje. Tříštění programu na více pracovišť by postrádalo racionále a v důsledku by nebylo ku prospěchu nemocným.