Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 221. - 230.

 21  22  [ 23 ]  24 

Chirurgická léčba spontánní disekce koronární arterie
Spontánní disekce koronární arterie způsobuje akutní koronární syndrom a může končit náhlou smrtí. Jedná se o vzácnou diagnózu, avšak skutečná incidence je pravděpodobně podhodnocená vzhledem k tomu,...

Klinické výsledky zjednodušené techniky náhrady aortální chlopně stentless bioprotézou
Aortální stentless bioprotéza má dobré klinické i hemodynamické výsledky, ovšem může být obtížné ji implantovat. Nelze ji také použít v případě, kdy kořen aorty je těžce kalcifikován. Provedená...

Je trombolytická terapie efektivní u starších pacientů?
V České republice dosahuje incidence infarktu myokardu 250 případů na 100 000 obyvatel. Velkou část těchto případů tvoří opakované infarkty a infarkty u starších pacientů. U těch je velice častou...

Trendy v incidenci infarktu myokardu: přes zlepšení prevence i pokles mortality zůstává počet hospitalizovaných pacientů stále stejný
V únorovém vydání časopisu Circulation byly publikovány výsledky framinghamské studie, které popisují incidenci akutního infarktu myokardu (AIM) u 9 824 žen a mužů po více než čtyři dekády. Studie se...

ACE genotyp a hypertenze zvyšují riziko ICHS
U zdravých mužů středního věku zvyšuje přítomnost specifického genotypu angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) společně se systolickou hypertenzí riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Dr....

Role zánětu v recidivě fibrilace síní
Zvyšující se počet důkazů ukazuje zásadní roli zánětu v genezi a udržení fibrilace síní. Cílem současné studie bylo prozkoumat, zda je úspěch či selhání PVI (elektrická izolace plicních žil) u...

Klinický význam transezofageální a epiaortální echokardiografie ascendentní aorty při odhadování rizika neurologických komplikací u pacientů po koronární by-passové operaci
Pokročilé aterosklerotické změny aortální stěny hrají důležitou roli v rozhodování o použití minimálně invazivní metody by-passu. Existuje několik metod pro diagnózu aterosklerotických změn...

Reoperace z minimálního přístupu a výkony na aortální chlopni
Bostonská studie prezentuje jedenáctileté zkušenosti (z období od července 1996 do června 2007) s reoperacemi aortální chlopně miniinvazivním přístupem – horní hemisternotomií. Miniinvazivní...

Pohled na srdeční selhání u Afričanů
Jedna z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších studií týkajících se výskytu srdečního selhání v Africe ukázala, že zmíněné postižení představuje poměrně zásadní problém. Ačkoliv typické příčiny...

Použití PTFE při konstrukci šlašinky u prolapsu zadního cípu mitrální chlopně
Široce rozšířeným výkonem při prolapsu zadního cípu mitrální chlopně je resekce cípu. Další možností je implantace předem změřené neošlašinky (neochordy) vytvořené z polytetrafluorethylenu – loop...