Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Chirurgická léčba spontánní disekce koronární arterie

Spontánní disekce koronární arterie způsobuje akutní koronární syndrom a může končit náhlou smrtí. Jedná se o vzácnou diagnózu, avšak skutečná incidence je pravděpodobně podhodnocená vzhledem k tomu, že většina pacientů zemře náhle bez určení diagnózy.

Patogeneze onemocnění je dosud nejasná. De Maio a kolektiv byli první, kteří popsali 3 různé skupiny nemocných se spontánní koronární disekcí. Jsou to pacienti s aterosklerotickým onemocněním věnčitých tepen, mladé ženy v období kolem porodu a pacienti s idiopatickým onemocněním bez zřejmých souvisejících faktorů.

Retrospektivní studie istanbulských kardiochirurgů hodnotí 5 000 pacientů, kteří podstoupili koronarografické vyšetření mezi lednem 2001 a srpnem 2006. V tomto zhruba pětiletém období bylo zaznamenáno 6 případů spontánní koronární disekce. U pěti pacientů se jednalo o disekci levé, u jednoho o disekci pravé věnčité tepny. Pacienti byli ve věku 35 až 61 let a jednalo se o čtyři ženy a dva muže.

U všech pacientů byla koronarografie provedena do 4 hodin po příjezdu pacienta do nemocnice. U čtyř pacientů s disekcí levé koronární arterie byl proveden koronární bypass do 24 hodin po koronarografii, u jednoho ihned v návaznosti na katetrizační vyšetření pro hemodynamickou instabilitu. Ze stejného důvodu a pro selhání angioplastiky bylo bezodkladné operační řešení provedeno u nemocného s disekcí pravé koronární arterie.

Pacient s disekcí pravé koronární arterie zemřel na septické komplikace třicátý pooperační den. Zbývajících 5 pacientů je asymptomatických a mají negativní zátěžový test po šesti i po dvanácti měsících po provedení koronárního bypassu.

Závěrem můžeme shrnout, že klinická manifestace spontánní koronární disekce je obdobná jako u aterosklerotické nemoci koronárních tepen. Angioplastika se stentáží se zdá být vhodnou volbou u lokalizované disekce, ke koronárnímu bypassu je přistupováno u vícečetného postižení a hemodynamické instability. Avšak časná diagnostika koronarografií je výsostně důležitá, protože urgentní provedení koronárního bypassu může být život zachraňující.

(val)

Zdroj: Tex Heart Inst J. 2008; 35(4): 402–405.