Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Klinické výsledky zjednodušené techniky náhrady aortální chlopně stentless bioprotézou

Aortální stentless bioprotéza má dobré klinické i hemodynamické výsledky, ovšem může být obtížné ji implantovat. Nelze ji také použít v případě, kdy kořen aorty je těžce kalcifikován. Provedená studie měla za cíl zhodnotit střednědobé výsledky této metody u bioprotézy SPF (Sorin Pericarbon Freedom stentless bioprotesis), která naopak může být implantována i v případě těžké kalcifikace kořene aorty.

Náhradu aortální chlopně SPF podstoupilo mezi rokem 2001 a 2007 celkem 51 pacientů. Nová technika zahrnovala kromě standardní anulární fixace i fixaci každé podpěry jednotlivým „U“ stehem. Z perioperačních charakteristik byla hodnocena časná a pozdní mortalita a problémy související s chlopenní náhradou. Trvání kardiopulmonálního bypassu a svorky se u operovaných pacientů se stentovou a s bezstentovou bioprotézou významně nelišilo.

Nemocniční mortalita dosáhla 4 % a přežívání v šestiletém období 76,5 ± 14,5 %. Pozdní úmrtí se vyskytlo u 8 pacientů, přičemž ve 4 případech souviselo s implantací chlopně (1,9 % pacientů/rok). U 91 ± 9 % pacientů v šestiletém období nebyla zaznamenána smrt související s náhradou chlopně a ve stejném období nebyla nutná reoperace u 98 % ±2 % pacientů. Valvulární nebo paravalvulární regurgitaci autoři nezaznamenali vůbec.

Závěrem autoři konstatují, že tato nová implantační technika stentless aortálních SPF bioprotéz je jednoduchá, účinná a mnohostranně použitelná. Jednoznačně prokázala dobré časné výsledky a může být použitelná i u dalších stentless bioprotéz. Užitečná je především u pacientů s malým aortálním anulem, ale i u těch, kteří mají kalcifikovaný kořen aorty.

(jos)

Zdroj: The Journal of Heart Valve Disease 2009;18:111–118.