Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

ACE genotyp a hypertenze zvyšují riziko ICHS

U zdravých mužů středního věku zvyšuje přítomnost specifického genotypu angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) společně se systolickou hypertenzí riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Dr. Muthumala z Centra pro kardiovaskulární genetiku v Londýně a jeho kolegové provedli studii, při níž analyzovali ACE genotyp u 2 711 zpočátku zdravých mužů středního věku (průměrný věk 56 let) zapojených do dlouhodobé prospektivní studie Second Northwick Park Heart.

Přímá souvislost nenalezena

Po patnácti letech dalšího sledování se u 269 mužů rozvinula ICHS, přičemž zvýšené riziko výskytu ICHS bylo spojeno se všemi všeobecně uznávanými rizikovými faktory. Celkově nebyla nalezena žádná spojitost mezi genotypem ACE a rizikem ICHS, ale poněkud jiný obraz se objevil při analýze dat systolického krevního tlaku po kvartilech.

Alela D a nejvyšší kvartil TK

U mužů s běžnou variantou genotypu ACE (alela D) a normálním krevním tlakem bylo riziko ICHS ve srovnání s jedinci bez alely D po patnácti letech v podstatě stejné. Ale u mužů s hodnotami krevního tlaku v nejvyšším kvartilu (>150 mmHg) přítomnost alely D zajistila téměř 1,5× větší riziko ICHS oproti mužům bez ní (genotypová interakce, p = 0,003).

Zvýšené riziko potvrzeno jiným výpočtem

Pokud byl systolický krevní tlak považován za spojitou veličinu, objevil se stejně vysoce signifikantní výsledek. Riziko ICHS bylo při jedné standardní odchylce krevního tlaku pro nositele alely D 1,4 oproti 0,9 pro subjekty bez alely D (p = 0,002). Největší efekt zvýšeného krevního tlaku na riziko ICHS byl patrný u nositele alely D a LPL X (14,9 % mužů). U nich bylo riziko ICHS 1,78.

„Výsledky této studie přidávají další váhu hypotéze, že komplexní nemoci s mnoha rizikovými faktory, jako ICHS, jsou také významně ovlivňovány geny,“ tvrdí Dr. Amal Muthumala. „Variace v těchto genech modifikují účinek faktorů jako krevní tlak na pozdější riziko ICHS. Efekt každého genu je pravděpodobně malý, ale kumulativní účinek všech podezřelých genů je nejspíš významný.“

(zep)

Zdroj: ACE Genotype Plus Systolic Hypertension Trigger Coronary Heart Disease Risk, Hypertension 2007; 50: 348–353.