Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 

CT koronarografie

CT koronarografie využívá principu CT, počítačové nebo computerové tomografie, CTčka, lidově „tunelu“. Patří mezi rentgenologická vyšetření. Umožňuje snímat vyšetřovanou osobu rentgenovými paprsky z několika odlišných úhlů zároveň. Díky počítačovému vyhodnocení získaných informací vzniká výsledný obraz.

K čemu je?

CT koronarografie ukáže:
  • anatomii srdce,
  • průběh a průsvit věnčitých tepen,
  • lokalizaci zúžení nebo uzávěru,
  • počet a umístění postižených tepen.

Počítačová tomografie má velké rozlišení. Moderní přístroje umožňují díky speciálnímu softwaru vedle klasických řezů zobrazit i trojrozměrné modely srdce a jeho cév. To přispívá k lepší prostorové orientaci.

Jak to probíhá?

Při vyšetření leží pacient na lůžku na zádech na vyšetřovacím stole. Do žíly na paži dostane kanylu, která umožní podání kontrastní látky. Poté stůl zajede do prstence CT přístroje. V průběhu vyšetření stačí jen klidně ležet. CT vyšetření je naprosto nebolestivé. Trvá asi 20 minut.

Co to řekne/ukáže?

Pomocí CT je možné zhotovit obrazové řezy celého těla. CT koronarografie je cílena na srdce. Klasické CT snímky vypadají jako série průřezů vyšetřovanou částí těla. Ukazují její jednotlivé roviny a v nich uložené orgány. CT koronarografie využívá speciálního softwaru umožňujícího připravit ze získaných dat trojrozměrný obraz srdce a věnčitých tepen.

Normální věnčité tepny nejeví známky zúžení. Při pokročilé ateroskleróze může dojít k jejich zúžení nebo úplnému uzávěru. Projeví se to ztenčením tepny nebo jejím úplným přerušením.

Kde se vyšetřuje?

Klasické CT vyšetření je dostupné v téměř každé okresní nemocnici. Programem pro CT koronarografii jsou vybavena specializovaná kardiologická pracoviště.

Jak se připravit?

V den vyšetření nesmíte nic jíst. Jinak vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu. CT koronarografie je vyšetření ambulantní, není k němu nutná hospitalizace. Výsledek vyšetření je znám po zpracování počítačem, obvykle následující den. K dispozici je na digitálním nosiči dat (CD nebo DVD).

PORADNA

Dotaz:

Dobrý večer.Mám dotaz.

Odpověď:

...

Vstup do PORADNY

 

VIDEO

 

Koronární bypass

Cílem operace je zajistit dostatečný přísun krve pro srdeční sval, zlepšit tak jeho funkci a snížit riziko náhlé smrti (infarktu myokardu).Koronární bypass

Zobrazit VIDEO ARCHIV

DATABÁZE ODBORNÍKŮ