Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 

Vrozené vady

Jako vrozené srdeční vady se označují situace, kdy je postižení srdce přítomno již při narození. V České republice se ročně narodí asi 500 dětí se srdeční vadou.

Vady mění normální průtok krve srdcem. Jejich principem je postižení:

 • srdečních přepážek,
 • srdečních chlopní,
 • tepen a žil vystupujících/vstupujících ze/do srdce.

Nejčastější vrozené srdeční vady:

 • defekt komorové přepážky (VSD),
 • defekt síňové přepážky (ASD),
 • aortální stenóza,
 • stenóza plicnice,
 • transpozice velkých tepen (TGA),
 • koarktace aorty (CoA),
 • perzistující ductus arteriosus (PDA),
 • atrioventrikulární defekt septa,
 • hypoplastické levé srdce,
 • Fallotova tetralogie.

Jaké jsou příčiny?

Za vznik vrozených srdečních vad odpovídají genetické poruchy (poruchy chromozomů) i faktory vnějšího prostředí. Nejcitlivějším obdobím na působení vnějších vlivů je 2. až 8. týden těhotenství.

 
INFEKCE
TOXICKÉ VLIVY
 • zarděnky
 • alkohol
 • rotaviry
 • některé léky
 • herpes simplex
 • cytomegaloviry
 • EB viry
 • viry Coxsackie
 •  

  Jak se projevují

  Některé vrozené vady mohou zůstat dlouhá léta bez povšimnutí. Jiné na sebe upozorní už krátce po narození. Těžké vady se projevují:
  • zrychleným dýcháním,
  • cyanózou (modrým zbarvením kůže, rtů a konečků prstů),
  • zvýšenou únavností,
  • poruchou krevního oběhu.

  Obraz anatomických poměrů a funkce srdce a jeho oddílů poskytuje echokardiografické vyšetření.

  Jak se léčí?

  Komorový defekt a otevřená tepenná dučej se mohou zavřít spontánně. Ostatní vady je nutné korigovat. Závažnost srdeční vady závisí na jejím rozsahu a charakteru. Kritické vady neumožňují svému nositeli dožít se bez pomoci více než 2 let života. Nositelé nekritických vad se dožívají vyššího věku. Současná dětská kardiochirurgie nabízí komplexní korekce anatomických anomálií již u nejmladších dětí. Cílem operace je korekce anomálie v časné fázi. Tam, kde to není možné, se provádí funkční výkon zajišťující přežití a definitivní korekce je odložena do pozdějšího věku.

  Některé vrozené vady lze řešit katetrizačně – pomocí balonkové valvuloplastiky nebo speciálních okludérů k uzávěru síňových defektů.

  PORADNA

  Dotaz:

  Dobrý večer.Mám dotaz.

  Odpověď:

  ...

  Vstup do PORADNY

   

  VIDEO

   

  Koronární bypass

  Cílem operace je zajistit dostatečný přísun krve pro srdeční sval, zlepšit tak jeho funkci a snížit riziko náhlé smrti (infarktu myokardu).  Koronární bypass

  Zobrazit VIDEO ARCHIV

  DATABÁZE ODBORNÍKŮ