Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Česká kardiologická společnost

20. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007 (Doporučení České společnosti pro hypertenzi)

19. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG

18. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie – verze 2007

17.Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících (vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu)

 

16. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání – verze 2006

15. Synkopa: Diagnostika a léčba

14. Infekční endokarditida: doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe

13. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti (vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu)

12. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti

 

11. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

10. Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání

9. Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel

 

8. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku

7. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií

6. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií

5. Doporučení pro implantace kardiostimulátorů, ICD a srdeční resynchronizační léčbu

4. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku

 

3. Diagnostika a léčba plicní arteriální hypertenze v ČR

2. Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní

 

1. Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu (Q-typ// s elevacemi ST // s raménkovým blokem)

Zdroj: ČKS, www.kardio-cz.cz