Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Zabijákem policistů a požárníků není jen ateroskleróza

Policista sedící v autě a konzumující koblihy – to je archetyp, který jsme si díky americké filmové a televizní tvorbě osvojili i my. S nedostatkem pohybu a příjmem tučné stravy je spojováno zvýšené riziko aterosklerózy. Automaticky se proto nabízí myšlenka, že policisté jsou rizikovou skupinou rozvoje aterosklerózy. Tato představa však nyní získává vážné trhliny.

Výsledky studie prezentované na American College of Cardiology 2010 Scientific Sessions ukazují, že newyorští policisté a požárníci nemají riziko aterosklerózy vyšší než lidé stejného věku.

Ze statistik vyplývá, že policisté a požárníci vykazují větší incidenci srdečních příhod. Tito lidé jsou v porovnání se zbytkem populace vystaveni prokazatelně většímu psychickému a fyzickému stresu. Podle vžitých představ o faktorech životního stylu u těchto skupin povolání by navíc logicky měli být více ohroženi aterosklerózou. Studie zkoumající CT koronarografie příslušníků policejního a požárního sboru města New York však zjistila, že nejsou.

Po 11. září 2001 se zvedla vlna zájmu o fyzický, psychický a emocionální stav těchto „bojovníků první linie“. Některé studie zjistily, že policisté a požárníci mají dvoj- až čtyřnásobně vyšší riziko náhlého úmrtí v zaměstnání z důvodu srdeční příhody. Platí to dokonce i při srovnání s profesemi jako dělník na stavbě nebo záchranář.

Cílem studie bylo identifikovat faktory, které by mohly zvyšovat riziko kardiovaskulárních příhod. V popředí zájmu byla ateroskleróza. Účastníci studie podstoupili screeningové vyšetření kalcifikací koronárních tepen a retrospektivně bylo analyzováno kalciové skóre koronárního řečiště u 717 mužských příslušníků policejního a hasičského sboru. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou 449 jedinců odpovídajícího věku.

Výsledky CT vyšetření prokázaly, že policisté a požárníci nevykazují vyšší stupeň aterosklerózy.

„Je docela možné, že mechanismem podílejícím se na zvýšené incidenci infarktů myokardu a náhlých úmrtí pozorovaných u požárníků a policistů je zvýšený psychický a fyzický stres,“ vysvětlují autoři studie. Pro tato povolání jsou charakteristická dlouhá období inaktivity následovaná intenzivní činností. Tento vysoký stres může vést k většímu riziku ruptury sklerotických plátů a následné vyšší incidenci kardiálních příhod.

(raf)

Zdroj: Jafar, Z. et al.: Assessment of plaque burden using Coronary CT calcium scores in Police Officers and Firefighters in New York State. American College of Cardiology 2010 Scientific Sessions, Atlanta, Georgia, USA. Prezentováno dne 14. 3. 2010.