Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Z hlediska plicních funkcí není pulzatilní perfuze při mimotělním oběhu výhodnější než kontinuální

Mimotělní oběh je stále významnou příčinou poškození plic při operaci srdce. Přínos z hlediska plicních funkcí byl prokázán u pulzatilního průtoku navozeného pomocí intraaortální balónkové kontrapulzace, ale dosud nebylo jasné, zda to platí i pro pulzatilní průtok generovaný v mimotělním oběhu.

Nizozemští autoři publikovali v září 2014 výsledky své práce, ve které hodnotili vývoj plicních biomarkerů ve vzorcích krve a plicní funkce u pacientů vyššího věku, kteří podstoupili elektivní náhradu aortální chlopně s mimotělním oběhem. Porovnali výsledky u pacientů s pulzatilní a kontinuální perfuzí. Biomarkery zahrnovaly 16 kD bílkovinu Clarových buněk, protein D surfaktantu a elestázu. Hodnocenými plicními funkcemi byly doba umělé ventilace po operaci, oxygenace arteriální krve (PAO2/FiO2), gradient kyslíku mezi alveoly a arteriolami (Aa-O2) a plicní vaskulární rezistence přepočtená na plochu povrchu těla (PVRi).

Mezi pacienty s pulzatilní a kontinuální perfuzí nebyly zjištěny rozdíly v době umělé ventilace po operaci, PaO2/FiO2 ani Aa-O2. Žádné rozdíly nebyly zjištěny ani z hlediska plicních biomarkerů. Při použití pulzatilní perfuze byla ovšem zjištěna významně nižší PVRi za 15 minut po podání protaminu.

Zdá se, že pulzatilní průtok není u starších pacientů podstupujících operaci srdce s mimotělním oběhem výhodný z hlediska plicních funkcí v pooperačním období.

(zza)

Zdroj: Engels G. E., Dodonov M., Rakhorst G., et al. The Effect of Pulsatile cardiopulmonary bypass on lung function in elderly patients. Int J Artif Organs. 2014 Sep 20; 0 (0): 0; doi: 10.5301/ijao.5000352. [Epub ahead of print]