Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Výsledky valvuloplastiky mitrální chlopně bez resekce cípu

Výhodou metody mitrální valvuloplastiky s vytvořením záhybu chlopně bez její resekce je reverzibilita zákroku. Japonská studie u 60 pacientů s mitrální regurgitací ukázala příznivé výsledky této metody bez nutnosti reoperace.

Nevýhodou resekce cípu mitrální chlopně při léčbě mitrální regurgitace je ireverzibilita zákroku spočívajícího v resekci odhadované části cípu. Při valvuloplastice s vytvořením záhybu chlopně (folding valve repair) se prolabující segment cípu ve vertikální ose převrátí do levé komory. Na volný okraj cípu se nakládá pilotní steh. Poté se pomocí tlakového testu zkontroluje, zda byla regurgitace odstraněna. Pokud ano, přidávají se další stehy směrem k anulu, v opačném případě se steh odstraní a naloží se na jiném místě.

Do prospektivní japonské studie bylo zařazeno 37 mužů a 23 žen průměrného věku 62,4 roku, kteří podstoupili popsaný zákrok v období 2007 až 2011. V 63 % se jednalo o středně těžkou a ve 30 % o těžkou mitrální regurgitaci. Zákrok byl prováděn na předním i zadním cípu. U všech pacientů bez infekční endokarditidy byla provedena anuloplastika.

Podle pooperační echokardiografie byla výsledkem zákroku provedeného touto metodou absence mitrální regurgitace nebo přítomnost pouze bezvýznamné regurgitace u 80 % pacientů, přičemž u zbývajících 20 % pacientů bylo dosaženo stavu s mírnou regurgitací. Průměrná délka mimotělního oběhu činila 148 minut. U žádného z pacientů nebyla nutná reoperace z důvodu recidivy mitrální regurgitace.

Tyto slibné výsledky metody mitrální valvuloplastiky s vytvořením záhybu chlopně, jejíž hlavní výhodou je reverzibilita, je nutné ověřit v dlouhodobém sledování.

(zza)

Zdroj: Tsukui H., Umehara N., Saito H., et al. Early outcome of folding mitral valve repair technique without resection for mitral valve prolapse in 60 patients. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Nov 2; pii: S0022-5223(12)01078-1; doi: 10.1016/j.jtcvs.2012.08.063. [Epub ahead of print]