Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Výborné výsledky chirurgické náhrady aortální chlopně u pacientů nad 80 let

Retrospektivní studie u 117 pacientů starších 80 let, u nichž byla provedena chirurgická náhrada aortální chlopně v Královské nemocnici prince Alfréda a Strathfieldské nemocnici v Sydney, ukázala výborné krátkodobé i dlouhodobé výsledky. Zdá se, že i v éře transkatetrových náhrad aortální chlopně má klasická chirurgická náhrada své místo u potenciálně vysoce rizikových pacientů vysokého věku.

Do studie byli zařazeni všichni pacienti, kteří podstoupili zákrok v uvedených nemocnicích mezi srpnem 2005 a únorem 2011. U 60 z nich se jednalo o izolovanou náhradu aortální chlopně u 57 o kombinaci s implantací koronárního by-passu. Sledována byla 30denní mortalita, nežádoucí příhody a dlouhodobé přežití podle údajů národního registru.

Průměrný věk pacientů byl 83 let, 46,2 % tvořily ženy a střední hodnota EuroSCORE (model pro výpočet rizika úmrtí po operaci srdce) byla 10,89 %, přičemž 16,2 % pacientů mělo toto skóre ≥ 20 %. Třicetidenní mortalita činila 3,4 %. Pooperační komplikace zahrnovaly u 12,8 % pacientů pleurální výpotek, u 4,3 % pacientů nově vzniklé renální selhání a také u 4,3 % pacientů respirační selhání. Nevyskytl se žádný případ cévní mozkové příhody. Po operaci bylo 38,9 % pacientů propuštěno domů, stejný počet jich strávil po hospitalizaci určitou dobu v rehabilitačním ústavu a 11,5 % bylo převezeno do jiné nemocnice. Dlouhodobé přežití činilo 95,6 % po šesti měsících, 87,6 % po jednom roce a 58,4 % po třech letech.

Tato australská studie ukázala velmi dobré výsledky chirurgické náhrady aortální chlopně u pacientů nad 80 let věku z hlediska přežití i výskytu nežádoucích příhod, a to včetně pacientů se současně provedenou implantací koronárního by-passu.

(zza)

Zdroj: Harris R. S., Yan T. D., Black D., Bannon P. G., et al. Outcomes of Surgical Aortic Valve Replacement in Octogenarians. Heart Lung Circ. 2013 Feb 16; pii: S1443-9506(13)00031-0; doi: 10.1016/j.hlc.2013.01.008. [Epub ahead of print]