Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Volba chlopenní náhrady (biologické vs. mechanické) nemá vliv na 15leté přežití u mladších pacientů

Vliv volby biologické nebo mechanické chlopenní náhrady na dlouhodobé přežití a morbiditu u mladších pacientů nebyl dosud přesně zhodnocen. Autoři proto analyzovali výsledky všech pacientů, kteří podstoupili primární izolovanou náhradu aortální chlopně ve státě New York v období 1997 až 2004. Průměrná délka sledování pacientů byla 10,8 roku (rozmezí 0–16,9 roku) a poslední údaje byly získány k 30. listopadu 2013. Primárním sledovaným parametrem byla celková mortalita, sekundární sledované parametry zahrnovaly výskyt cévních mozkových příhod.

Výsledky ukázaly srovnatelné přežití u pacientů s mechanickou i biologickou chlopní 62,1 % vs. 60,6 % (poměr rizik [HR] 0,97, 95% interval spolehlivosti [CI] 0,83–1,14). Rozdíl nebyl zjištěn ani z hlediska výskytu CMP během 15 let po operaci: 8,6 % u mechanických náhrad vs. 7,7 % u biologických náhrad (HR 1,04, 95% CI 0,75–1,43). Kumulativní incidence reoperací ve stejném období byla vyšší u pacientů s biologickými náhradami (12,1 % vs. 6,9 %, HR 0,52, 95% CI 0,36–0,75), naopak výskyt velkého krvácení byl vyšší ve skupině s mechanickými náhradami (13,0 % vs. 6,6 %, HR 1,75, 95% CI 1,27–2,43). Třicetidenní mortalita dosáhla 18,7 % po CMP, 9,0 % po reoperaci a 13,2 % po velkém krvácení.

U pacientů ve věku 50–69 let podstupujících primární izolovanou náhradu aortální chlopně neovlivní volba náhrady (biologická vs. mechanická) délku přežití ani výskyt CMP.

(zza)

Zdroj: Chiang Y. P., Chikwe J., Moskowitz A. J., et al. Survival and long-term outcomes following bioprosthetic vs mechanical aortic valvereplacement in patients aged 50 to 69 years. JAMA. 2014 Oct 1; 312 (13): 1323–9; doi: 10.1001/jama.2014.12679.