Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Ve výsledcích náhrady mitrální chlopně nebyl zjištěn rozdíl mezi úplným a částečným zachováním jejího závěsného aparátu

Metaanalýza výsledků 8 studií s 1 535 pacienty s náhradou mitrální chlopně neprokázala rozdíly mezi postupem s úplným a s částečným zachováním závěsného aparátu chlopně z hlediska krátkodobé i dlouhodobé mortality, syndromu postoperačního nízkého srdečního výdeje a ejekční frakce levé komory.

Brazilští autoři provedli průzkum databází MEDLINE, EMBASE, CENTRAL/CCTR, SciELO, LILACS a Google Scholar a hledali studie, které porovnávaly výsledky náhrady mitrální chlopně při částečném a při úplném zachování závěsného aparátu. Hodnotili rozdíly v 30denní mortalitě, výskytu pooperačního syndromu nízkého srdečního výdeje, 5leté mortalitě a ejekční frakci levé komory před zákrokem a po zákroku. Jednalo se o studie publikované do července 2012.

Nalezli 8 studií, z toho 2 randomizované a 6 nerandomizovaných. Tyto studie zahrnovaly 1 535 pacientů, přičemž u 597 z nich byla provedena náhrada mitrální chlopně s úplným zachováním závěsného aparátu chlopně a u 938 s částečným zachováním.

Metaanalýza a metaregresní analýza neodhalily žádné významné rozdíly ve sledovaných parametrech mezi oběma skupinami pacientů. Poměr šancí (OR) u 30denní mortality byl 0,87, rozdíl byl bez statistické významnosti, p = 0,63, u pooperačního syndromu nízkého srdečního výdeje OR = 0,35, p = 0,07, u 5leté mortality OR = 0,70, p = 0,15. Ani ejekční frakce levé komory před zákrokem nebo po zákroku nebyla v některé ze skupin statisticky významně lepší.

Tato metaanalýza publikovaných studií nenašla žádné důkazy, které by potvrdily výhody úplného nebo částečného zachování závěsného aparátu při náhradě mitrální chlopně.

(zza)

Zdroj: Sá M. P., Escobar R. R., Ferraz P. E., et al. Complete vs partial preservation of mitral valve apparatus during mitral valve replacement: meta-analysis and meta-regression of 1535 patients. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Feb 21. [Epub ahead of print]