Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Trendy v zobrazování srdce směřují k omezení expozice rentgenovým paprskům

V oboru intervenční kardiologie je ve značné míře používáno zobrazovacích metod, kvůli nimž je nejen pacient, ale i lékař vystaven RTG paprskům. Protože existují odůvodněné obavy z pozdních, tzv. stochastických (nepředvídatelných, pravděpodobnostních) účinků tohoto záření, je nutné omezovat takové expozice na přijatelné minimum.

Léčba atriální fibrilace je možná bez RTG paprsků

Vědci z Virginské univerzity představili v prosincovém čísle časopisu Circulation postup, pomocí kterého je možné léčit atriální fibrilaci bez využití RTG záření. Setkáváme se tu s příkladem, kdy jsou vyvíjeny nové medicínské metody se snahou o zajištění většího bezpečí jak pacienta, tak lékaře.

RTG záření nahradí ultrazvuk a magnetická rezonance

Při nefarmakologické léčbě atriální fibrilace je běžně používána technika katétrové ablace, při které je nezbytné navádění pomocí rentgenových přístrojů. Pro pacienta i lékaře je však z hlediska ozáření mnohem bezpečnější využití ultrazvukového katétru, a tedy intrakardiální echokardiografie a elektroanatomického mapování. Kromě ochrany pacientova zdraví nabízí tato metoda také detailnější zobrazení anatomických struktur. Celý proces je možné díky počítačovému zpracování sledovat rovněž ve 3D podobě. Další omezení expozice ionizujícímu záření spočívá v možnosti využití magnetické rezonance namísto CT k zobrazení struktur před samotným výkonem.

Provedena pilotní studie

Vědci z univerzity ve Virginii provedli pilotní studii, během které léčili síňové fibrilace touto metodou u 21 pacientů. Je pochopitelně nutné provést další studie, už teď je však jisté, že je tato technika díky možnosti vyloučení RTG paprsků přelomová.

Především u rostoucích dětí a žen, u kterých by mohla být vlivem ionizujícího záření ohrožena jejich plodnost, je využití podobných „nerentgenových“ metod velice žádoucí.

(veri)

Zdroj: Ferguson, John D., MBChB, MD; Helms, Adam, MD; Mangrum, J. Michael, MD; Mahapatra, Srijoy, MD; Mason, Pamela, MD; Bilchick, Ken, MD; McDaniel, George, MD; Wiggins, David, BS; DiMarco, John P., MD, PhD: Catheter Ablation of Atrial Fibrillation Without Fluoroscopy Using Intracardiac Echocardiography and Electroanatomic Mapping. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology (2009), 2 (6): 611–619.