Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Transapikální implantace aortální chlopně je spojena s menším poklesem kognitivních funkcí

Vliv anestezie a mimotělního oběhu na pokles kognitivních funkcí je při transapikální implantaci aortální chlopně (TAVI) u osob s aortální stenózou menší než při chirurgické náhradě aortální chlopně (AVR). Klinicky významné zhoršení kognitivních funkcí po AVR bylo při propuštění z nemocnice zjištěno téměř u poloviny pacientů. Bylo ovšem jen přechodné.

Existují práce, které hodnotí výskyt cévních mozkových příhod (CMP) po TAVI. Německá studie publikovaná v listopadu 2012 se ale jako jedna z prvních zaměřila na vliv mimotělního oběhu a anestezie potřebné při náhradě aortální chlopně na kognitivní funkce pacientů. Studie proběhla v 1 centru a zahrnovala 64 pacientů se závažnou symptomatickou aortální stenózou, z nichž 27 podstoupilo TAVI a 37 AVR. Pacienti s TAVI byli starší a měli vyšší chirurgické riziko. U všech pacientů bylo před zákrokem, po zákroku, při propuštění z nemocnice a po 3 měsících provedeno komplexní neuropsychologické vyšetření. Pacienti rovněž podstoupili magnetickou rezonanci mozku.

Průměrný výsledek testů kognitivních funkcí u pacientů po TAVI nevykázal během celého sledování pokles, zatímco po AVR byl zjištěn pokles v 7 z 11 testů. Podíl pacientů s klinicky relevantním poklesem kognitivních funkcí byl v době propuštění z nemocnice ve skupině s TAVI 18 % a ve skupině s AVR 46 %, rozdíl mezi skupinami byl statisticky významný (p = 0,03). V každé skupině se objevil 1 případ CMP (3,7 % po TAVI vs. 2,7 % po AVR, p = 0,49). MR ukázala nové ložiskové ischemické léze mozku u 58 % pacientů po TAVI a u 34 % pacientů po AVR (p = 0,13). Nebyla však zjištěna souvislost mezi výskytem těchto lézí a poklesem kognitivních funkcí.

Pouze u malého počtu pacientů se závažnou stenózou aortální chlopně, kteří podstoupí TAVI, dochází k přechodnému poklesu kognitivních funkcí v porovnání s AVR. TAVI byla v této studii spojena s vyšším výskytem nově vzniklých ischemických fokálních lézí v mozku, ovšem bez klinického významu z hlediska kognitivních funkcí a s vyšším procentuálním zastoupením CMP.

(zza)

Zdroj: Knipp S. C., Kahlert P., Jokisch D., et al. Cognitive function after transapical aortic valve implantation: a single-centre study with 3-month follow-up. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Nov 11. [Epub ahead of print]