Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Tisková konference: Unikátní program léčby tromboembolické plicní hypertenze

Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN byl odoperován již dvoustý nemocný s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí.

Tento komplikovaný a unikátní chirurgický výkon (endarterektomie plicnice-PEA) je jedinou kauzální terapeutickou možností chronické plicní hypertenze, která může vést k úplnému vyléčení pacienta.

Projekt PEA (plicní endarterektomie) vznikl v roce 2004 a je součástí komplexního multioborového mezinárodního vědeckého programu. Je rozvíjen v rámci Kardiocentra VFN na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Centru pro plicní hypertenzi II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN a prof. Eckharda Mayera z University Johana Guttenberga v Mainzu. V rámci tohoto programu bylo odoperováno již 200 nemocných s výsledkem srovnatelným s nejlepšími světovými centry.

TISKOVÁ KONFERENCE

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci pořádanou u příležitosti představení Unikátního programu léčby tromboembolické plicní hypertenze.

Tisková konference se uskuteční dne 10. ledna 2013 od 10.00 hodin v posluchárně II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. lékařské fakulty UK
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Program

MUDr. Pavel Jansa,Ph.D., II. interní klinika 1. LF UK a VFN – diagnostika tromboembolické plicní hypertenze

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., II.chirurgická klinika 1.LF UK a VFN – chirurgická léčba tromboembolické plicní hypertenze

MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN – pooperační péče po endarterektomii plicnice

Tisková konference je dalším z řady neformálních pravidelných setkání odborníků 1. LF UK a VFN s novináři. Po ukončení tiskové konference je připraveno malé občerstvení.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti na tiskové konferenci:
Mgr. Vlasta Helekalová, MBA, 224 964 313, vhele@lf1.cuni.cz