Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Těžká regurgitace bezstentové aortální chlopně řešená samoexpandibilní biologickou chlopní

Degenerativní aortální stenóza je nejčastější chlopenní vadou ve stáří a nejlepší výsledky přináší operace, tj. náhrada aortální chlopně. Vzhledem k věku a komorbiditám však operaci nepodstoupí až 30 % kandidátů na tento výkon. Pro tyto pacienty je však již od roku 2003 k dispozici alternativní řešení neboli perkutánní náhrada aortální chlopně (PAVR – percutaneous aortic valve replacement).

Autoři popisují případ užití biologické samoexpandibilní chlopně u 85leté pacientky, která v roce 1996 podstoupila náhradu aortální chlopně bezstentovou biologickou protézou. Postupem času se však její stav zhoršoval až do kardiálního selhávání. Transtorakální echokardiografie prokázala těžkou aortální regurgitaci, potvrzenou při koronární angiografii. Navíc byla zjištěna i stenóza levé koronární arterie. Provedena byla i pravostranná srdeční katetrizace a podle klasifikace Logistic EuroScore (44,64 %) pacientka spadala do kategorie vysoce rizikových kandidátů k reoperaci. Proto byla navržena PAVR.

Výkon byl proveden v lokální anestezii. Nejprve byla provedena angioplastika a stentování levé koronární arterie. Dále byla kanylována i pravá femorální arterie a levá femorální žíla (k zavedení dočasného pacemakeru). Těsně nad aortální chlopeň byl zaveden pigtail katétr, který plnil funkci markeru. Přes pravou femorální arterii (zde nejprve zaveden 9 Fr zavaděč a posléze vyměněn za 18 Fr zavaděč) byla poté zavedena aortální protéza a umístěna přes původní degenerovanou bioprotézu. Celý proces byl průběžně kontrolován aortografií, která ukázala paravalvulární únik kontrastní látky, což bylo vyřešeno balónkovou dilatací. Poté již byl únik jen minimální a hemodynamicky nevýznamný. Srdeční výdej byl po výkonu 4,1 l/min (před operací 2,6 l/min) a klasifikace NYHA I (před výkonem IV).

Zde uvedený případ je podle autorů ukázkou toho, že PAVR je bezpečným a akceptovatelným řešením aortální regurgitace na podkladě degenerace bioprotézy. Výhodou je i to, že rizikový pacient mohl být ušetřen jak reoperace, tak i antikoagulační léčby.

(jos)

Zdroj: J. Invasive Cardiology, March 2009, No. 3, Vol. 21: E51–54.